Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav

Kjersti Monland blir den første som går av som følge av trygdeskandalen. Hun slutter i jobben mandag 9. desember.

Kjersti Monland slutter i jobben neste mandag. Hun har ledet Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Drøyt fem uker etter at trygdeskandalen ble offentlig kjent, kunngjør Nav at ytelsesdirektøren går av. Direktør for Nav Innlandet, Bjørn Lien, konstitueres som ny ytelsesdirektør.

– Jeg har kommet frem til at det er både nødvendig og riktig å sette på en ny leder som kan ta dette viktige arbeidet videre, samt styrke kraften til avdelingen i denne kritiske fasen. Alle oppgaver i avdelingen og linjen må kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte, både mot departementene, ledelsen i NAV og omverdenen, sier Kjersti Monland i en pressemelding.

Nav skriver selv at etaten de siste ukene har fått kraftig kritikk for sin håndtering av EØS-regelverket knyttet til kontantytelser. Det erkjennes også at tilliten til Nav er kraftig svekket og at mange ansatte i Nav har en vanskelig arbeidshverdag.

– Jeg har respekt og forståelse for Kjerstis valg, men er også glad for at hun vil fortsette å bruke sin kompetanse og kapasitet til beste for utviklingsarbeidet i organisasjonen. Kjersti stiller seg også til rådighet for å bidra med avklaring og kunnskap inn i det videre arbeidet med EØS-saken, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Ap: Den interne skyldfordeling har begynt

Saksordfører for Nav-skandalen i Stortingets kontrollkomité, Aps Eva Kristin Hansen, sier at man nå har «begynt med skyldfordeling internt, sagt at her må noen vurdere sin stilling , og så ble det henne».

– Det er nok klokt at man vurderer sin egen stilling i forhold til omverdenen og brukerne. At noen tar ansvar er viktig. Men i Stortinget er vi opptatt av statsrådens rolle, sier Hansen.

– Er Monland utpekt som syndebukk?

– Det er umulig for meg å si hvordan de interne prosessene har vært. Men jeg tror nok at omverdenen mener at andre enn ytelselsdirektøren burde ha vurdert sin stilling, sier Ap-politikeren.

Kontrollkomiteens arbeid kan få konsekvenser for flere

Hvorvidt trygdeskandalen vil føre til at flere må gå, er foreløpig ikke avklart.

Fra Frps side ble det tidlig uttrykt mistillit til Vågeng.

– Nav burde reagert tidligere og har vært for passive, uttalte Erlend Wiborg (Frp), leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, da skandalen var et faktum. Han mente ledelsen i Nav ikke var de rette til å foreta en opprydning.

Statsråd Anniken Hauglie uttrykte i starten av saken at hun hadde tillit til Nav-direktøren. På spørsmål de siste ukene har hun imidlertid unnlatt å svare bekreftende på om hun fortsatt har tillit.

Kastet i fengsel på feil lovgrunnlag

Trygdeskandalen skyldes at Nav har tolket regelverket feil. En rekke personer som har reist til EU- og EØS-land samtidig som de har mottatt bl.a. sykepenger og arbeidsavklaringspenger, har fått inndratt stønaden. Noen har måttet tilbakebetale store beløp, og noen har havnet i fengsel.

De er straffet for å ha unnlatt å søke Nav om tillatelse til slik utenlandsreise og eventuelt for å ha løyet om opphold i EU/EØS-land.

28. oktober i år kunngjorde Nav at etaten har feiltolket lovverket og at Nav ikke kan stille krav om slik tillatelse. EUs fire friheter, bl.a. fri flyt av personer, går foran den norske folketrygdloven.

Mistillit mot Hauglie

Trygdeskandalen granskes nå av et eget regjeringsoppnevnt utvalg, samtidig som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sin egen gjennomgang av saken. Den skal arrangere høring om saken på nyåret.

Komiteen skal først og fremst ta stilling til om statsråd Anniken Hauglie gjorde alt hun kunne og burde etter at hun fikk kjennskap til saken og om det finnes opplysninger som kan tyde på at hun burde ha snappet opp saken på et tidligere tidspunkt.

Rødt har allerede fremmet mistillitsforslag mot Hauglie, men ingen av partiene som er representert i kontrollkomiteen, der Rødt ikke deltar, har konkludert ennå.

SV: Utelukker ikke mistillit mot Hauglie

– Det er bra at Nav-skandalen fører til konsekvenser også for de på toppen. Men det forandrer ingen ting for Stortingets del. Stortinget kjenner kun statsrådens ansvar for Nav-skandalen, sier SVs medlem i Stortingets kontrollkomite, Freddy Andre` Øvstegård.

– Burde Vågeng også gått?

– Det har jeg egentlig ingen mening om. Vi gransker regjeringens ansvar for at dette kunne skje. Vi vil uansett hva som skjer i Nav-ledelsen holde Anniken Hauglie og Erna Solberg ansvarlig for det som har skjedd.

– Burde Hauglie gått av?

– Det skal vi konkludere på når vi er ferdig med Stortingets granskning. Vi utelukker ikke det, sier han.

Moxnes: Avgang som forventet

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at avgangen er som forventet.

– Det var Monland som satt i møte hos riksadvokaten i slutten av september uten å ta opp Nav-skandalen. Men det fritar ikke Anniken Hauglie for det politiske ansvaret for skandalen.

– Hauglie fortsetter å skyve granskningsutvalget foran seg fremfor å svare på de enkleste spørsmålene fra Stortinget om hennes egen håndtering. Det er helt uholdbart, og vi mener at det er ingen grunn til at Stortinget skal ha tillit til Hauglie.

– Har Rødt fått mye kjeft for allerede å fremme mistillitsforslag mot Hauglie?

– Vi har fått ris inne på Stortinget og mye ros ute i folkedypet, sier Moxnes.