Frp-Jensen kritiseres for manglende åpenhet

–Jeg tar betydelig selvkritikk, sier Frp-leder Siv Jensen etter at et internt partiutvalg har fremlagt en rapport om håndteringen av Birkedal-saken.

¿ Dette kunne vært håndtert betydelig bedre, det er lett å se i ettertid, sier Siv Jensen.
  • Gunnar Magnus

Utvalget kommer med hard kritikk av hvordan Frp-ledelsen – Jensen og generalsekretær Geir Mo – håndterte denne saken, særlig i forhold til mediene. Og Jensen erkjenner:

– Dette kunne vært håndtert betydelig bedre, det er lett å se i ettertid.

Visste om påstander

Birkedal-saken begynte med at Frps sentralstyremedlem og ordførerkandidat i Stavanger, Trond Birkedal, ble beskyldt for å snikfilme unge gutter i dusjen i sin egen bolig. Senere fremkom påstander om at han skulle hatt sex med en mindreårig gutt.

Rapporten henviser bl.a. til at Jensen på TV2 ga uttrykk for at hun ikke visste at partiet lenge hadde kjent til disse sex-påstandene. Men utvalget henviser samtidig til at Jensen ble gjort kjent med dem allerede i 2009.

– Utvalget sier jo nærmest rett ut at du ikke snakket sant på TV2?

– Jeg oppfatter det ikke sånn, svarer Jensen. – Du får gå nærmere inn i det med utvalgslederen.

«Umulig posisjon»

Utvalget kritiserer imidlertid ikke partilederen for å ha snakket usant. I stedet rettes skytset mot Geir Mo, som bekreftet at han kjente saken. Dette var uklokt, fordi partilederen ble satt i en «umulig posisjon», mener utvalget

Jensen sier til Aftenposten at utvalget henviser til mange enkeltuttalelser som samlet ga inntrykk av at partiet hadde noe å skjule.

Under en tidligere sex-skandale i partiet, Søviknes-saken, var det også mange som mente at Jensen ikke snakket helt sant i et dobbeltintervju på TV med Terje Søviknes. På spørsmål om det ikke er uheldig at hun fremstår som hun ønsker å dekke over sannheten, svarer Jensen at det ikke er riktig.

– Utvalget henviser til mange enkeltsaker som samlet ga et feilaktig inntrykk av at vi prøvde å holde noe skjult, tilføyer hun.

Dårlig mediehåndtering

Jensen sier utvalget konkluderer med at regelverket ble fulgt, men at mediehåndteringen ikke har vært bra.

Men utvalget trekker også frem at regelverket har vært uklart. Et sted heter det: «En kan med andre ord velge en hvilken som helst fremgangsmåte etter gjeldende regelverk og påberope seg at det er fulgt, selv i tilfeller der det ikke gjennomføres samtaler med involverte parter. Utvalget mener det er uheldig ...»

Utvalget er forbauset over at partiledelsen ikke med en gang forsto den store sprengkraften i Birkedal-saken. Utad fremsto Frp som lite villig til å legge alle kort på bordet. Det kommer med skarp kritikk av en strategi som går ut på å kritisere mediene.

— Fulgte rutiner

Utvalget har vært ledet av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, leder i Akershus Frp.

I rapporten heter det at Mo påberopte seg taushetsplikt overfor utvalget, noe som medførte «at utvalget ikke har fått full oversikt over partiets faktiske behandling og håndtering av den meldingen partiet fikk om overgrepspåstandene mot Birkedal», samt muligheten til å finne ut om regelverket har vært fulgt.

Jensen sier hun ville opphevet Mos taushetsplikt dersom utvalget hadde bedt om det.

– Jeg er glad for at de konkluderte med at alle som har håndtert saken, har fulgt partiets rutiner og retningslinjer. Vi setter et punktum for den saken nå, sier Jensen.