Staten må betale nesten 120.000 kroner til Arfan Bhatti

Staten er dømt til å gi den kjente islamisten Arfan Bhatti nærmere 120.000 kroner i erstatning og sakskostnader. Bhatti er fornøyd med dommen.

Arfan Bhatti og hans advokat John Christian Elden under rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I rettssaken i Oslo tingrett hevdet Bhatti seg urettmessig forfulgt av politiet og PST og saksøkte staten med krav om oppreisning og flere millioner i erstatning for livslang tapt arbeidsfortjeneste.

Bhatti er nå tilkjent 47.600 kroner i oppreisningserstatning og 70.245 kroner i sakskostnader, men retten mente ikke han hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

– Han er godt fornøyd med at staten er dømt. Det var prinsipielt viktig at han ikke skal behandles annerledes enn andre som har sittet uskyldig fengslet. Vi noterer at han ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste, og vil vurdere det. Viktigst er imidlertid at han vant fram, skriver Bhattis forsvarer John Christian Elden i en SMS til NTB.

– Ikke sannsynliggjort

Den 41 år gamle islamisten er straffedømt flere ganger for trusler, utpressing og vold, men er også frikjent i flere saker, blant annet for terrorplanlegging.

Bhatti framla i retten erklæringer fra flere arbeidsgivere, hvor det fremgår at arbeidsforholdet ble avsluttet som følge av at Bhattis fortid skapte negative reaksjoner hos kundene.

Retten påpeker at dette også kan skyldes sakene hvor han faktisk ble domfelt.

– Basert på bevisførselen finner retten det ikke sannsynliggjort at Bhatti har lidt noe inntektstap som kan tilbakeføres til den delen av siktelsen som endte med frifinnelse. Erstatningskravet tas derfor ikke til følge, skriver tingretten i sin dom.

110 døgn

Retten mener imidlertid at Bhatti har krav på 44.000 kroner i oppreisning for deler av en varetektsfengsling i perioden 2006–2009. Bhatti var siktet for flere forhold, og ble til slutt dømt til to års fengsel.

Samtidig ble han frikjent for flere alvorlige tiltalepunkter, som planlegging og trusler om terrorhandling, drapsforsøk og forbund for å begå ran.

Retten kom til at han satt fengslet 110 døgn for lenge som følge av en utsettelse i behandlingen av saken i lagmannsretten.

– Ved denne vurderingen har retten lagt særlig vekt på at lagmannsretten måtte utsette saken fordi påtalemyndigheten ikke kunne stille med en habil aktor. Denne utsettelsen medførte at varetektstiden ble forlenget med nærmere fire måneder, og retten mener dette ikke er en påregnelig følge av strafforfølgningen som Bhatti står nærmest til å bære risikoen for, heter det i dommen.

3.600 kroner

Islamisten krevde også erstatning for en pågripelse og varetektsfengsling i 2012. Han var siktet for overtredelse av våpenloven, men saken ble henlagt og Bhatti ble løslatt etter en drøy måned.

Han fremmet et krav på 19.500 kroner for hele varetektsperioden, men retten tilkjente ham bare 3.600 kroner for de siste ni dagene i fengslingsperioden.

«Etter rettens vurdering har Bhatti gjennom sin egen atferd gitt foranledning til etterforskningstiltak og varetektsfengsling», slås det fast i dommen.