Norge

Legestudenter mener de best kvalifiserte blir forbigått

Medisinstudenter ved NTNU mener helseforetak i Midt-Norge bryter loven fordi mindre kvalifiserte nyutdannede leger stikker av med jobbene.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  • og NTB

Medisinstudentene har sendt en bekymringsmelding til Helsedirektoratet, samt flere i administrasjonen i Helse Midt-Norge og NTNU, ifølge Dagens Næringsliv.

Tall fra Helsedirektoratet viser at våren 2018 gikk kun 37,9 prosent av begynnerstillingene ved sykehus i Midt-Norge til leger med utdannelse fra Norge, mens snittet for resten av landets sykehus ligger på 55,7 prosent.

Studentene mener at sykehusene i Midt-Norge ansetter leger med utenlandsk utdannelse som er mindre kvalifiserte søkere, for å øke sjansene for å beholde dem når de er ferdig utdannede spesialister. Arbeidslivsansvarlig Hanna Strømholt Bremnes i Norsk medisinstudentforening sier mange får jobb på grunn av lokal tilhørighet eller at de kjenner noen på sykehuset.

Konstituert HR-direktør Ketil Hjelset i Helse Møre og Romsdal avviser at noen av deres helseforetak bryter kvalifikasjonsprinsippet. Han påpeker at før de mottok bekymringsmeldingen ble det satt i gang en prosess for å bedre gjennomføringen av ansettelser.

– Vi samarbeider med Yngre legers forening for å sikre at de riktige prinsippene blir fulgt, og at disse prinsippene blir synlige for dem som søker hos oss, sier Hjelset.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Sykehus
  3. Norge