MDG kvitter seg med talspersonmodell

Miljøpartiet De Grønne går bort fra ordningen med to nasjonale talspersoner. Nå vil partiet ha én partileder og en nestleder.

Une Aina Bastholm (t.v.) og Arild Hermstads dager som nasjonale talspersoner i Miljøpartiet De Grønne er snart talte. Foto: Mats Rønning / NTB scanpix

Endringen trer formelt i kraft først etter at inneværende valgperiode utløper i 2020. Partiet er klart for en ny ledermodellen etter at et stort flertall i uravstemningen blant 6.000 medlemmer gikk inn for en tradisjonell ledermodell.

– Vi vil dermed gå vekk fra dagens modell med to talspersoner. For mange medlemmer har dette vært et kjennetegn ved De Grønne. Jeg vil derfor understreke at det er viktig at vi ikke mister vår demokratiske kultur av å endre struktur, sier fungerende partisekretær Torkil Vederhus i MDG.

Voteringen blant partimedlemmene over hva slags ledermodell medlemmene ønsker partiet skal ha, startet for snaut tre uker siden. Spørsmålet ble avgjort ved at medlemmene stemte anonymt på en nettside.

Dagens partiledelse består av to sidestilte, nasjonalt talspersoner – Une Aina Bastholm og Arild Hermstad.