Norge

Sendes på kurs for å lære å takle stress

 • Ida De Rosa

Mariann Thune (t.v.) og kollegene i Telenor Norge lærer avslapningsteknikker på stresshåndteringskurset arbeidsgiveren betaler for dem. - Målet er å slutte med å svare på e-poster hver eneste gang, sier Thune. Foto: Signe Dons

NORCONSULT: - I perioder er det svært hektisk i Norconsults vann- og avløpsavdeling. Det var bakgrunnen for at jeg bestemte meg for å tilby de ansatte et stressmestringskurs i 2011. Det er viktig at de ansatte trives på jobb, at arbeidsmiljøet er godt, og får jobb og hverdag til å gå i hop. På kurset gikk de ansatte gjennom en del pusteøvelser som jeg selv har god erfaring med når det gjelder å redusere stress. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive, sier divisjonsdirektør for Vann og avløp i Norconsult, Tom Baade-Mathiesen. Foto: Elena Garm

STOREBRAND: - Kundeservice Bedrift hadde et sykefravær på 9,2 prosent i 2009 og høyt rapportert stressfølelse blant medarbeiderne. Vi satte derfor i gang 33 små og store tiltak som skulle øke stressmestring og trivselen blant de ansatte og samtidig redusere sykefraværet. Et av tiltakene var kurs i stressmestring som blant annet gikk på temaer som søvn, kosthold, immunforsvar, fysisk aktivitet og mental trening. Sykefraværet ble mer enn halvert, rapportert jobbstress og helseplager blant de ansatte ble kraftig redusert og trivselen økte markant, sier Tore Skeide, direktør, kundeservice i Storebrand Livsforsikring. Foto: Storebrand

TELENOR: - En medarbeiderundersøkelse viste at enkelte avdelinger i Telenor opplevde en høy arbeidsbelastning. Poenget med kurset er å gi dem noen verktøy så de kunne styre tiden bedre og skille mellom det som haster og ikke haster, og bedre å kunne fordele tiden mellom arbeid og fritid, sier seniorrådgiver i Telenors HR- og utviklingavdeling, Asterid Lander Skuterud. Foto: Signe Dons

 • Jeg håper at jeg kan bli mer effektiv så jeg kan slutte med å svare på e-poster hver eneste kveld, sier kursdeltaker Mariann Thune.

Les om bedriftenes erfaringer med stressmestringskurs i bildeserien over.

– Hvor kjenner du pusten din akkurat nå? spør coach Anne Driveklepp Kjærnsmo, og skritter rundt i rommet.

I en hestesko i et møterom på Fornebu sitter 15 Telenor-ansatte med øynene igjen.

De er noen av de 70 Telenor-medarbeiderne som i høst setter seg på skolebenken for å lære å mestre stress. Hensikten er at de skal bli sjef over egen tidsbruk og å unngå sykemeldinger.

Selskapet tok grep da en medarbeiderundersøkelse i 2010 viste at hele 20 prosent av de ansatte innen enkelte divisjoner oppga at de opplevde stress og hadde problemer med å takle hverdagen.

Er du en person som takler stress? Ta Aftenpostens nye jobbtest!

43 prosent er mer stresset

— For meg handler det om å finne en måte så jeg kan unngå å bli sittende og svare på e-poster hver eneste kveld. Jeg opplever ofte at arbeidsdagen ikke strekker til, sier Mariann Thune, kursdeltaker og Key Account Manager i Telenors salgsavdeling.

Thune er ikke alene: De siste fem årene har stress på jobben økt noe eller mye, svarte 43 prosent av arbeidstagerne i YS-undersøkelsen Arbeidslivsbarometeret som ble offentliggjort denne uken. 49 prosent opplevde økt press for å produsere mer på kort tid.

Les også

Én av tre tenåringer er kronisk stresset

Det har ført til at Norges største leverandør av bedriftshelsetjenester, Stamina Helse, merker økende pågang av bedrifter som ønsker kurs i håndtering av stress. – Jeg har jobbet med slike kurs i to år nå, og ser helt klart en utvikling der de etterspørres mer og mer. Bakgrunnen er ofte medarbeiderundersøkelser som viser mye stress og opplevelse av at tiden ikke strekker til, sier spesialsykepleier i Stamina Helse, Anders Gulbrandsen.

Ofte har medarbeidere store forventninger til seg selv og problemer med å si nei. Mellomstore og store kompetansebedrifter er de hyppigste kundene.

– I kursene øver vi på å gjøre prioriteringer, å si stopp og å disponere tid. Forventes det egentlig at du svarer på e-post lørdag kveld? Balansen mellom arbeid og fritid er viktig, sier Gulbandsen.

Også kursleverandør og en av Norges fremste eksperter på stress, Hilde Grønningsæter, merker økende pågang. Årsaken er økende press i arbeidslivet med krav til raske omstillinger, et sterkt fokus på inntjening og utydelig ledelse på arbeidsplassen, mener hun.

Reduserer arbeidsinnsatsen

– Vi har forskjellig sårbarhet i forhold til å tåle stress og angst. I dagens arbeidsliv er organisasjonsendringer en stor kilde til stress — mange takler ikke utryggheten dette medfører. Resultatet er konflikter, mistrivsel, stress og høyt sykefravær, sier Grønningsæter.

Det kan koste bedriften dyrt, advarer hun.

Les også

- Flere blir syke av jobbstress

– Manglende mestring av stress reduserer arbeidsinnsatsen med 10 til 15 prosent. Negativt jobbstress fører til helseplager og redusert effektivitet blant medarbeiderne på jobb. Mens det generelle sykefraværet er på rundt 6 prosent, viser våre analyser en «stresslekkasje» på opp til 15 prosent, sier hun.Hvor lett du blir stresset, avhenger av personligheten din, sier professor på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Øyvind L. Martinsen.

 • Klikk her for å prøve øvelsen selv.
  – Følelsesmessig stabilitet er ett av fem hovedtrekk ved menneskers personlighet. De som har lav følelsesmessig stabilitet reagerer gjerne på evalueringer og tidspress ved å bli nedstemt, bekymret og stresset, sier Martinsen.

1 av 3 blir lett stresset

Rundt en tredjedel av befolkningen har ifølge Martinsen lav følelsesmessig stabilitet og derfor en sterk tendens til å bli stresset.

Dette personlighetstrekket er delvis genetisk bestemt, men henger også sammen med oppveksten.

– Men stress henger også sammen med andre deler av personligheten din. Et typisk ja-menneske kjennetegnes gjerne av å være svært omgjengelig og pliktoppfyllende. Sike mennesker ender ofte opp med å ta på seg for mange oppgaver, noe som fører til stress.

Kirsti Ekern Skaar ferdigstilte nylig sin masteroppgave om stress i arbeidshverdagen, og dybdeintervjuet fem ansatte i Telenor Norge som hadde deltatt på bedriftens stressmestringskurs.

Les også

- Ja, da blir det vel byråkratiet på meg!

– Støyete kontorlandskap, frykt i forbindelse med omstillingsprosesser og for mye å gjøre innenfor korte tidsrammer var noe av det som bidro til å stresse de jeg intervjuet i forbindelse med oppgaven. Flere følte at grensen mellom fritid og jobb var uthvisket, og at de måtte bruke helgen på å bli ferdig med arbeidsoppgavene, sier Ekern Skaar.

– Kan ikke legge ansvaret på individet

Kursene bidro til at medarbeiderne selv ble bevisst hvordan de skulle lede seg vekk fra stressede situasjoner.

– Kan slike kurs fungere som et «billig løsning» når problemet egentlig er at det er for få ansatte i forhold til det som skal gjøre?

Les også

- Personligheten din kan bestemme jobbprestasjon

Ja, en av mine konklusjoner er at man ikke bare kan legge ansvaret for stress over på individet. Organisasjonen må også tilrettelegge for de ansatte, sier hun.

På Fornebu sitter de 15 Telenor-ansatte med rumpene godt inntil stolryggen. De har åpnet øynene.

– Å slappe av er noe man må trene på, som alt annet i livet. Var det noen som kjente pusten et annet sted i kroppen på slutten av øvelsen? spør coach Anne Driveklepp Kjærnsmo fra Stamina Helse.

– Den flyttet seg fra nesen til magen, svarer en av dem.

 1. Les også

  Nå får han gjort mer på halve tiden

 2. Les også

  Skal avdekke hvor mye vi jobber i fritiden

 3. Les også

  Her er de mest og minst stressende yrkene