Norge

Politimann tiltalt for å ha misbrukt informant og stjålet narkobevis

I rundt fem år skal den nå tiltalte polititjenestemannen ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med en kvinne som også var hans informant.

  • NTB

Den 51 år gamle mannen skal gjentatte ganger fra 2009 til 2014 ha hatt seksuell omgang med en kvinne, samtidig som han fikk kildeopplysninger fra henne om narkotikamiljøet i Gjøvik. Ifølge tiltalen var det mannens stilling som sentral og høytstående polititjenestemann som gjorde det mulig for ham å misbruke henne på denne måten.

Da kvinnen gikk til Spesialenheten for politisaker med saken, forsøkte mannen ifølge tiltalen å presse og bestikke henne til taushet. En annen kvinne er medtiltalt under dette punktet, samt et annet mindre alvorlig tiltalepunkt.

Ingen av de tiltaltes forsvarere har besvart spørsmål fra NTB om hvordan klientene deres forholder seg til skyldspørsmålet og anklagene som rettes mot dem. Spesialenheten for politisaker fører straffesaken for Gjøvik tingrett mandag.

Nekter straffskyld

– Min klient stiller seg utenforstående til tiltalen og nekter følgelig straffskyld, sier Bendik Støen Thoresen, som er forsvarer for den medtiltalte kvinnen, til Oppland Arbeiderblad.

Domstolen har satt av to uker til saken. Den gjelder omfattende misbruk av stilling – til å skaffe seg sex, påvirke vitner og til å underslå og stjele narkotika. Saken omfatter også dopingbeslag fra bevislageret i saker han var involvert i. Hovedtiltalte har i en årrekke hatt flere fremstående stillinger i daværende Vestoppland politidistrikt.

– Tiltalte har ikke på noe punkt erkjent noen form for skyld, sier etterforskningsleder Per Martin Utkilen i Spesialenheten til NTB.

Mannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, sier til OA at tiltalte mener Spesialenhetens forståelse av saken ikke stemmer overens med virkeligheten og at 51-åringen ser frem til å forklare seg for retten.

Var kildefører

Kvinnen som Spesialenheten mener var politimannens informant og seksualpartner, har status som fornærmet.

Politiførstebetjenten har blant annet vært ansatt som etterforsker, narkotikaansvarlig og informantveileder, ifølge tiltalen. Han står overfor en øvre strafferamme på ni års fengsel hvis retten mener han er skyldig etter tiltalen.

– Tiltalen omfatter ti poster og gjelder straffbare forhold som har pågått fra 2009 til 2018. Det er et langt tidsperspektiv og flere alvorlige poster i tiltalen, sier Utkilen.

Han legger opp til «en omfattende bevisførsel», bestående av 25–26 vitner og dokumentbevis, i løpet av de åtte rettsdagene saken skal behandles på.

Les mer om

  1. Etterforskning
  2. Oppland