Norge

Utlendingsdirektoratet: - Vi følger politikernes regelverk

Skal praksis for syriske kvoteflyktninger endres, må føringene fra politisk hold endres.

To menn i rullestol venter på å ha få mat i den syriske flyktningleiren Yarmouk. 2 millioner er på flukt etter borgerkrigen. En av fire syriske flyktninger Norge har tatt imot, har stort og langvarig behov for hjelp. HOPD

 • Solveig Ruud
  Journalist

De siste dagene har Høyre og Frp gjort et stort nummer ut av at de plukker ut kvoteflyktninger etter samme regelverk som ble benyttet av de rødgrønne.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ennå ikke fått beskjed om å praktisere punktet i regjeringserklæringen om å sile ut kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.

— Kvoten for syriske flytninger er så godt som fylt

Kommunikasjonsdirektør i UDI, Ingeborg Grimsmo, skriver i en sms at de til enhver tid håndhever det gjeldende regelverket som politikerne har bestemt.

«Eventuelle praksisendringer når det gjelder kvoteflyktninger vil komme fra politiske føringer», skriver hun.

Kvoten for syriske flyktninger er så godt som fylt for i år, så eventuelle endringer vil først gjelde fra neste år, fortsetter Grimsmo.

Reportasje:

Les også

Passer denne familien inn iden norske flyktningprofilen?

I en e-post til Aftenposten skriver kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange, at Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomgå retningslinjene for uttak av overføringsflyktninger, men at det er for tidlig å si noe om resultatet av denne gjennomgangen.

— Manglende kapasitet i kommunene

Aftenposten fikk tilgang til et brev UDI hadde sendt Justisdepartementet i begynnelsen av mai der det fremgikk at «syke, sårbare, handikappede barn og bombeofre utgjør en stor del av de syriske flyktningene FN vil at Norge skal gjenbosette fra Tyrkia. IMDi melder at de ikke kan bosette disse på grunn av manglende kapasitet i kommunene».

Brevet:

Les også

Her er advarselen om Syria-flyktninger

I samme brev kom det frem at UDI nå avslo «ekstremt sårbare flyktninger» av denne grunn og at UDI ville slite med å fylle kvoten på 1000 syriske flyktninger fordi så mange slet med store helseproblemer.

Politisk ledelse i Justisdepartementet svarte at «vi må tilpasse utvalget av flyktninger til det kommunene har kapasitet og mulighet til å håndtere».

Aftenpostens leder:

Les også

Stopp spillet, hjelp krigsflyktningene

I regjeringserklæringen slås det fast at Regjeringen vil «prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering».

Signalene fra justisdepartementet ble møtt med krass kritikk fra politikere i KrF og Venstre. Fredag fikk de følgende forslag vedtatt i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt av Stoltenberg-regjeringen i 2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger fra Syria våren 2014.»

Twitter: @RuudAFtenSol @Ingeborgborg

 1. Les også

  En skam

 2. Les også

  Norge sa nei til 34 syriske flyktninger

 3. Les også

  Syria-flyktninger: Vi har plass til flere i Bergen

 4. Les også

  Norge sier nei til flere syke syriske flyktninger

 5. Les også

  KrF: - Dette kan vi ikke akseptere

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  3000 kvoteflyktninger er en økning fra i år, men langt lavere enn snittet de siste årene

 2. POLITIKK

  Støre 2015: - Norge må ta imot 10.000 Syria-flyktninger Støre 2017: Vil ikke lenger gi løfter om antall flyktninger

 3. POLITIKK

  Frp vil pålegge alle kvoteflyktninger botrening

 4. DEBATT

  Flyktninger er velkomne

 5. NORGE

  Én av ti syriske kvoteflyktninger takker nei til å bo i Norge

 6. POLITIKK

  FN-organisasjon: Regjeringen feilinformerer om Moria-flyktningene