Norge

30 000 nordmenn fikk kreft i 2011

Flere og flere får hudkreft - en krefttype som oftest er fremprovosert av soling.

Nordmenn har den høyeste forekomsten av tykktarmskreft i Norden. Norske leger forstår ikke hvorfor flere dør av tarmkreft Norge, og er bekymret for situasjonen.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Kreftregisteret legger i dag frem krefttall fra 2011. I 2011 fikk rundt 30 000 en kreftdiagnose — det er 1636 flere enn året før. Av tallene går det blant annet frem at Norge fremdeles ligger på topp i Norden når det gjelder tarmkreft.

En annen kreftform som øker kraftig, er prostatakreft. Overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret tror en av årsakene kan være at flere menn tester seg, og at flere sykdomstilfeller dermed blir oppdaget.

Høyeste dødelighet i Norden

Tykktarmskreft var den vanligste kreftformen blant norske kvinner over 70 år i perioden 2007-2011 (15 %), etterfulgt av brystkreft (13 %) og lungekreft (10 %).

Tendensen bekymrer direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

— Norge har hatt den høyeste forekomsten av tykktarmskreft i Norden de siste 20 årene for både menn og kvinner. Med hensyn på dødelighet ligger norske og danske kvinner betraktelig høyere enn kvinner i de andre nordiske landene. Norske menn ligger på andre plass, bare danskene har høyere dødelighet fra denne kreftformen. Hvis trenden fortsetter er det bare et spørsmål om tid før norske menn også er på topp i dødelighet i Norden, sier Ursin i en kommentar på Kreftregisteret.no.

Les også

Over halvparten av alle sykehus bryter kreft-frist

Skyldes livsstil

Tykktarmskreft skyldes i vesentlig grad livsstil. Særlig fedme og fysisk inaktivitet er forbundet med økt risiko, men spesifikke kostholdsfaktorer som rødt kjøtt og alkohol spiller også en rolle.

Norske forskere forstår ikke hvorfor Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmskreft i Norden.

— Det er vanskelig å forstå at livsstilen i Norge skulle forklare hvorfor vi i mange år har ligget så mye høyere enn de andre nordiske landene, sier Giske Ursin, og legger til at man hittil ikke har klart å sette inn tiltak som har ført til en lavere forekomst.

— Vi håper derfor at det pågående pilotprosjektet for tykk- og endetarmskreft vil kunne gi oss svar på om et nasjonalt screeningprogram bør innføres for å redusere forekomst og dødelighet av denne kreftformen, sier Ursin.

Kraftig økning i prostatakreft

Les også

Vil bruke milliarder på ny type kreftbehandling

Antall tilfeller av prostatakreft økte med 18 % i 2011 sammenlignet med året før. Dette er en større endring enn man kunne forvente, ifølge overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret.

Han tror prostata-testing (PSA) sannsynligvis er årsak til økningen. Økningen var på 768 tilfeller på ett år, og er størst blant menn mellom 50 og 69 år.

Det betyr at prostatakreft står for om lag én tredjedel av alle krefttilfeller hos menn.

Prostatakreft er, ved siden av føflekkreft, den kreftformen som øker mest hos menn (19 %). 1 av 8 menn vil utvikle prostatakreft før fylte 75 år.

Hudkreft

Også hudkrefttilfellene blir flere. Den totale forekomst av hudkreft økte med 27 % hos både kvinner og menn i perioden 2007–2011, sammenlignet med perioden 2002–2006. I 2011 fikk 3400 personer hudkreft.

Det finnes to former for hudkreft. De to hudkrefttypene skyldes i hovedsak overdreven soling, men føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Les også

Stadig flere yngre får kreft etter soling

Færre dør av brystkreft

I 2011 fikk 255 flere kvinner brystkreft enn året før – og for første gang passerte vi over 3000 tilfeller av brystkreft på ett år.

– Vi vet ikke om dette skyldes økt bevissthet rundt brystkreft og screening eller om årsaken er en ny og mer sensitiv mammografiteknikk som fanger opp flere krefttilfeller, sier Giske Ursin.

De siste ti årene har forekomsten av brystkreft ligget ganske stabilt, men fra 2009 til 2010 var det en økning hos kvinner under 50, og fra 2010 til 2011 er økningen hovedsakelig hos kvinner over 50.

I 2011 døde 605 kvinner av brystkreft. Dette er det laveste antall dødsfall av brystkreft som er målt siden begynnelsen av 1980-tallet.

– Fra 2002 til 2010 har dødelighetstallene gjennomsnittlig ligget på 680 dødsfall i året, så dette er en markant og gledelig nedgang, sier Ursin.

Les også

Gentest-rush etter Jolie-operasjoner

Gamle tall

Dataene Kreftregisteret legger frem i dag, er fra 2011. Fjorårets krefttall blir først klare i 2014. Giske Ursin sier til Dagens Medisin at det er svært frustrerende at de først nå publiserer 2011-tallene.

— Vi har to hovedutfordringer: Vi er et register som i hovedsak får tilsendt opplysninger på papir, og mesteparten av informasjonen vi mottar er ustrukturert ved at det er beskrivende tekst. Fremdeles sender de fleste sykehus og laboratorier data i posten, sier hun til Dagens Medisin.

Først fra 2011 har Kreftregisteret fått meldinger elektronisk.

- Hvor stor betydning for forskningen har det at dataene er to år gamle?

— Det gjør det umulig å bruke Kreftregisteret til å identifisere nylig diagnostiserte krefttilfeller som kunne inkluderes i nasjonale studier. Det ligger et stort potensial hos oss i å bidra som formidler til deltagelse i kliniske studier. I tillegg ville nye data gjøre det enklere å tolke trender, mens vi i 2013 må huske hva som skjedde i 2011, når vi publiserer ny statistikk. Det gjør det vanskelig for både helsemyndigheter og klinikere å planlegge og gi anbefalinger. Trendene vi peker på kan jo allerede ha snudd, bemerker Ursin til Dagens Medisin.