Ny undersøkelse: 2300 barnehager mangler nok ansatte

Nesten halvparten av norske barnehager mangler nok bemanning. Om en drøy måned innføres nye krav om hvor mange voksne det skal være pr. barn.

En ny gjennomgang gjort av Utdanningsdirektoratet, viser at det er flere ansatte pr. barn i de små kommunene enn i de større

De store byene og de største private barnehagekjedene ligger dårligst an, viser en gjennomgang av situasjonen gjort av Utdanningsdirektoratet. Gjennomgangen er basert på tall hentet inn rett før årsskiftet, midt i desember i fjor.

Det finnes i overkant av 5.200 ordinære private og kommunale barnehager i Norge.

Les også

Les også: Én av tre Oslo-barnehager må ansette flere

Nye krav 1. august

– Det er sannsynlig at mange barnehager er i god gang med å rekruttere nye ansatte, men det er samtidig vanskelig for oss å spekulere på om tallene har endret seg det siste halvåret, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Stortinget har bestemt at det skal være maksimalt tre barn under 3 år pr. voksen og maksimalt seks barn over 3 år pr. voksen. Kravene innføres 1. august, og barnehagene har fått ett år på å innfri kravet. Samtidig innføres også en skjerpet pedagognorm som regulerer hvor mange pedagogfaglige ansatte det skal være pr. barn.

Les også

Les også: 106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen

– Er i gang med å innfri

Læringsverkstedet, Kanvas, Espira, Fus og Norlandia, som er de største barnehagekjedene, har for få ansatte pr. barn, hvis man legger tallene ved årsskiftet til grunn.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som organiserer nesten alle norske, private barnehager, opplyser at medlemmene er i gang med å innfri kravene. Utfordringen for flere selskaper er økonomi, og rundt enkelte av de store byene er det mangel på fagutdannede.

-Ja, hvis alt går som vi planlegger, har vi oppfylt pedagognormen og bemanningsnormen i alle våre barnehager når fristen går ut. Helt spesielle grunner kan gi unntak, men da må man søke dispensasjon, sier Arild Osen, administrerende direktør i PBL.

De små har bedre bemanning

Gjennomgangen viser at små kommuner har i gjennomsnitt færre barn pr. ansatt enn de større kommunene, men det er stor variasjon innen gruppen. Det viser seg også at de små barnehagene har gjennomgående bedre bemanning enn de store.

Blant de store byene mangler det nok ansatte i både private og kommunale barnehager. Dette gjelder Drammen, Sandnes, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Bergen og Fredrikstad. I Oslo er det de private barnehagene som ikke oppfyller de nye kravene.