Sterke reaksjoner på Høies utsettelse: – Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse

Både Arbeiderpartiet og Barneombudet advarer helseminister Høie mot å utsette retningslinjer for gravide som får metadon eller subutex.

Aftenposten skrev nylig om et utvalg som kommer med råd om retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for gravide.

Utvalget, som ledes av professor Jørg Mørland, skrev i sin innstilling at dagens retningslinjer er reservasjonsløs i sin anbefaling av metadon og buprenorfin, og at man burde diskutere flere alternativer.

Derfor rettet Tellef Inge Mørland( Ap) i omsorgskomiteen et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om når nye retningslinjer for LAR vil foreligge.

– Av hensyn til barnets beste haster det derfor med å få på plass retningslinjene for LAR, skrev han.

Bent Høie svarer på det skriftlige spørsmålet at reviderte retningslinjer først vil foreligge i 2019, ikke 2018, som først lovet.

Tellef Inge Mørland i Arbeiderpartiet mener det behov for raskt å få på plass nye, reviderte retningslinjer.

Tellef Inge Mørland sier dette er svært uheldig.

– Arbeiderpartiet er kritiske til at retningslinjene er utsatt med ett år.

Mørland mener det behov for raskt å få på plass nye, reviderte retningslinjer.

– Det er svært bekymringsfullt at man ikke kan utelukke skadevirkninger av metadon og buprenorfin på fosteret, samtidig som den ferdige utarbeidelsen av de nye retningslinjene for LAR ser ut til å bli utsatt med ett år. Vi kan ikke gamble med disse barnas helse, sier han.

Også barneombud Anne Lindboe mener det er altfor lenge å vente til 2019 og sier helseminister Bent Høie straks bør be Helsedirektoratet om å endre anbefalingene til kvinner som får legemiddelassistert rehabilitering.

Barneombudet: Anbefalingene må endres umiddelbart

Hun mener Helsedirektoratet umiddelbart må endre anbefalingene, og sterkt oppfordre kvinnene som begynner i LAR om å bruke langtidsvirkende prevensjon.

– Konsensusutvalget var krystallklare på at metadon og subutex ikke hører sammen med et svangerskap.

Kan ikke risikere at 60 barn blir født med abstinens

Lindboe mener samfunnet ikke har råd til at 60 flere barn blir født med abstinens.

– Vi vet at det årlig blir født rundt 30 barn hvor mor har tatt metadon eller subutex i svangerskapet. Barna blir født som rusavhengige, og de må umiddelbart på nedtrapping med morfin, sier Lindboe.

Anne Lindboe forstår ikke at Helsedirektoratet og helseministeren tør vente med å legge frem nye retningslinjer for gravide i LAR. Hun mener man nå vet så mye om risikoen at barn som blir født de neste årene vil stille spørsmål om hvorfor det ikke ble gjort noe mer for dem.

– Vi kan ikke sitte og se på dette. Jeg ser ikke bort ifra at barna vil komme med erstatningssøksmål senere.

Gravide i LAR bør få hjelp til nedtrapping mener både helseminister og barneombud

Helseminister Bent Høie: Det beror på en misforståelse

Helseminister Bent Høie (H) svarer Tellef Mørland og Anne Lindboe med at det er en misforståelse at det skal ta så lang tid som to år å få på plass nye retningslinjer for gravide i LAR.

– Da jeg svarte at dette kommer i 2019, svarte jeg for de nye retningslinjene som gjelder alle som er i LAR-programmet. Jeg er helt enig i at når konsensusutvalget er kommet med så klare anbefalinger må Helsedirektoratet endre retningslinjene, sier Høie.

Han vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å oppdatere retningslinjene raskt.

– Jeg har ikke satt en dato, men de har nå et kunnskapsgrunnlag å basere seg på.

Helseministeren sier Helsedirektoratet får konsensusrapporten oversatt slik at de utenlandske fagpersonene som deltok på konferansen kan kommentere den.

– Nye signaler fra statsråden

Tellef Inge Mørland sier dette er nye signaler fra statsråden.

-I svaret jeg har fått fra Høie, gir han ingen signaler om at de nye retningslinjene for gravide i LAR kommer på plass tidligere enn de øvrige LAR-retningslinjene, det vil si i 2019. Men dersom oppmerksomhet rundt denne saken har bidratt til at det nå blir satt fortgang i arbeidet, er det en god nyhet for de barna dette gjelder, sier han.