Norge

Hilde Frafjord Johnson: – Dette vil vi forbedre etter Julias sak

KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson gir en uforbeholden unnskyldning til Julia Sandstø for kommentarene 20-åringen fikk på KrF-kontoret.

Hilde Frafjord Johnson ønsket ikke å la seg fotografere i forbindelse med dette intervjuet. Dette bildet er tatt i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • Marita E. Valvik
    Marita E. Valvik

– Det er ting vi i etterkant ser vi kunne håndtert bedre i saken til Julia for to år siden, og det har jeg beklaget, sier Frafjord Johnson.

Julia Sandstø (20) valgte å fortelle hvordan det var å si fra om trakassering i KrFU, gjennom et oppslag i Aftenposten. Senere fortalte hun om hvordan hun opplevde å bli møtt med hard kritikk på partikontoret.

– Flere opplever at du ikke har beklaget hvordan saken ble håndtert, Frafjord Johnson?

– Jeg har beklaget flere ganger at hun har opplevd at vi ikke har vært støttende nok. Og det gjør jeg gjerne igjen. Vi opplever derfor at vi har bedt om unnskyldning.

– Når du bruker uttrykket «at hun har opplevd», vil noen mene at du legger ansvaret over på henne, og at du dermed ikke tar henne på alvor. Enkelte vil også si at dette er en hersketeknikk, hva tenker du om det?

– Hvis det er en opplevelse av en hersketeknikk, er det noe jeg må ta på ramme alvor. Det har jeg absolutt ikke hatt noen intensjoner om, og det har jeg forsøkt å unngå. Det har hele tiden vært meningen å støtte henne, takke henne for tilbakemeldingene, invitere til samtale og dialog, være klar på at vi ønsker å lytte til henne, og at det er ofrenes egen vurdering og posisjon som vi tar på alvor. Når vi hører dette, så sier vi at vi beklager. Da er det en klar beskjed fra min side. Offerets opplevelse skal være styrende. Når vi forstår at hun ikke kjenner seg ivaretatt, så er det noe vi beklager.

– Beklager dere at hun ikke kjenner seg ivaretatt, eller at hun faktisk ikke er ivaretatt?

– La meg ta et eksempel. I denne saken har vi lært at vi ikke skal spørre offeret om håndteringen av en sak er OK. Det gjorde man i denne saken, og det har KrFU klart erkjent at er noe de ikke skulle ha gjort. Det er en ting jeg klart kan beklage, det burde vi ikke gjort. Dette er å pålegge offeret et for stort ansvar. Det er noe vi alle må lære, og dette vil ligge i de retningslinjene vi har under videre bearbeidelse, sier Frafjord Johnson.

Fem svake punkter

Hun trekker frem totalt fem punkter hun mener at ikke er gode nok i partiets retningslinjer i dag:

  • Det er ikke riktig å pålegge offeret ansvar ved å spørre om håndteringen er god nok.
  • Oppfølgingen etter en traumatisk eller trakasserende hendelse må bli bedre, slik at offeret ivaretas ved senvirkninger.
  • Retningslinjene bør inneholde mer omfattende prosedyrer for sanksjoner, der saker får konsekvenser også når politianmeldelse ikke er aktuelt.
  • Varslingsregelverket for alle ansatte etter arbeidsmiljøloven skal innarbeides i de nye etiske retningslinjene og dermed gjelde også for tillits- og folkevalgte.
  • Vi vil opprette et internt register for å sikre at informasjon blir overført fra en leder til den neste, slik at oppfølging kan skje.

– Vi har retningslinjer, men vi ser at de kan bli bedre. Vi vil forbedre rutinene og håndteringen av retningslinjene. Vi erkjenner at de ikke er gode nok, forklarer hun.

Ønsker å lære

Denne uken tok Frafjord Johnson initiativ til et møte med generalsekretærene fra de andre stortingspartiene, blant annet på bakgrunn av oppropet fra ungdomspartiene i Oslo med kritikk mot moderpartiene. Det var enighet om at partiene ikke var gode nok på å håndtere situasjoner som innebærer uønsket seksuell adferd.

– I KrF ønsker vi å lære av denne saken. Derfor vil vi også gjerne snakke med Julia og snu hver stein så vi kan bli bedre. Blant annet ser vi at vi må sikre en bedre oppfølging,sier Frafjord Johnson.

Hun legger til at det ikke bare er nok å ha etiske retningslinjer, men at de må internaliseres og bevisstgjøres i organisasjonen, slik at alle skal føle seg trygge ved varsling.

– Dette er ikke godt nok i KrF. Andre partier har noen retningslinjer her som vi også vurderer å innføre, sier Frafjord Johnson.

– Krevende for henne

Julia Sandstø sto frem og varslet om sine opplevelser i KrFU. Foto: Tom Kolstad

– Du sier nå at tiltakene og oppfølgingen av tiltakene ikke var gode nok i denne saken, kan dere gi Sandstø en unnskyldning for det?

– Det kan vi helt klart beklage. Noe burde vært håndtert annerledes. Tiltakene var mangelfulle. Men det er opplevelsen hennes som førte til at vi forstår at dette ikke var godt nok. Men i og med at det var et skifte av generalsekretær i denne perioden, har heller ikke overleveringen vært god nok.

– Hva tenker dere om hvordan det har vært for Sandstø etter at hun fortalte sin historie?

– Det har helt klart vært veldig krevende for henne. Derfor har jeg ønsket å treffe henne, høres hennes historie og støtte henne.

– Hun ønsket å treffe deg i Dagsnytt 18. Det sa du nei til.

– Ja. Jeg opplevde det som uryddig å ha et første møte i et studio når du har en person som er berørt av en sak. Jeg stiller gjerne i Dagsnytt 18 med henne senere. Alt jeg har lært om ledelse, sier at jeg må snakke med den som er berørt først.

– Er det da greit av deg å stille alene dagen etter?

– En forutsetning for å stille var at jeg ikke skulle gå inn i saken, men snakke om hvordan vi håndterer slike saker, og samtidig fremsi en beklagelse.

Ga henne en klem

– Hva synes du om måten Sandstø ble møtt her på kontoret forrige fredag?

– Det synes jeg var veldig leit å høre. Da Julia kom i døren min og sa at hun måtte løpe og ikke kunne ta samtalen vi hadde avtalt, ga jeg uttrykk for at det var leit, ga henne en klem og avtalte nytt tidspunkt. Jeg så ingen tegn til at hun gråt da. Først to timer senere fikk jeg en SMS der hun fortalte om en ubehagelig samtale. Hadde jeg visst dette, ville jeg selvsagt tatt henne inn på kontoret og støttet henne i den situasjonen.

– Er hennes møte med organisasjonen en indikasjon på at saken er formidlet slik at det sitter en holdning i veggene her som tilsier at denne saken ikke tas alvorlig?

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Alle her på KrF-kontoret er oppriktig lei seg.

– Er det noe du kunne gjort annerledes?

– Ja, definitivt. Jeg har avtalt et nytt møte med Julia og da vil jeg veldig gjerne høre fra henne først hva hun mener vi kunne gjort bedre. Det er det første jeg skal gjøre. Og nå har hun stått i en storm og da er det viktig at vi støtter henne, og da skal vi prøve å gjøre det på best mulig måte og en måte hun føler seg komfortabel med.

– Er det flere som nå har varslet om saker etter at Sandstø fortalte sin historie?

– Ja, det er en sak som er varslet, og som vi nå følger opp. Men vi har ikke kjennskap til andre saker

Les også:

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Sosiale medier