Har ventet i nesten åtte år på erstatning etter at han ble hengende fast i en strømførende ledning. Nå håper han politikerne rydder opp.

Konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance har rammet rundt 400 nordmenn. Tønsberg-mannen Svein Henriksen ga dem et ansikt da stortingspolitikerne fikk saken på bordet.

Svein Henriksen var utsatt for en ulykke for nesten åtte år siden. Arbeidsgiveren hadde en forsikring som var plassert i danske Alpha, som gikk konkurs i fjor. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap), i bakgrunnen, er en av forslagsstillerne til et nytt regelverk som skal hindre at forsikringskunder blir skadelidende ved et konkurs i et utenlandsk selskap.

Torsdag tok 55-åringen toget fra hjembyen og inn til Oslo for å overvære en stortingshøring som berører hele livssituasjonen hans. I nesten åtte år har han kjempet for å få utbetalt erstatning etter en ulykke. Da Alpha gikk konkurs, ble motbakken enda brattere.

– Det har vært tøft, og mange ville nok ha gitt opp. Men det kommer jeg ikke til å gjøre, sier Henriksen.

Konkursen i det danske selskapet avdekket utover sommeren og høsten i fjor et «hull» i det norske erstatningssystemet: Forsikringer som er kjøpt hos utenlandske selskaper, er ikke omfattet av den norske garantiordningen hvis selskapet går konkurs.

I Danmark viste deg seg også at yrkesskadeforsikrede, som utgjør den største delen av Alphas norske kundemasse, heller ikke er omfattet av den danske garantiordningen.

Konkursen viste også hvor kompleks en slik situasjon kan bli for både forsikringstagere og forsikringsselskaper. Etter et forslag fra Arbeiderpartiet, har Stortingets arbeids- og sosialkomité nå tatt tak i saken.

Svein Henriksen ble hengende fast i en strømførende ledning da han var oppe i denne stigen. Han fikk ingen synlige skader, men to spesialister har påvist nevrologiske skader og Henriksen er i dag 100 prosent ufør. Stigen fikk derimot synlige skader (se pilene på bildet).

Mener forsikringen var et luftslott

De mulige problemstillingene som kunne oppstå, var ikke noe Svein Henriksen tenkte noe over før i fjor, syv år etter ulykken som endret livet hans. En sommerdag i 2011 ble den tidligere snekkeren hengende fast i en strømførende ledning. Skadene han pådro seg, gjorde ham 44 prosent invalid og 100 prosent arbeidsufør.

Henriksen regnet med at han hadde krav på erstatning, ettersom arbeidsgiveren hadde en forsikring som dekket både yrkesskader og skader skjedd på fritiden. Den var tegnet gjennom megler og ble plassert i Alpha med det norske selskapet Nemi Forsikring som saksbehandler for erstatningskrav, eller såkalt claim-handler.

Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet mener staten har et ansvar for å rydde opp etter Alpha-konkursen, slik at ikke uskyldige rammes. Oretorp var blant dem som fikk presentere sitt syn til stortingspolitikerne under høringen torsdag.

På tross av at to spesialisterklæringer fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) talte til hans fordel, skal forsikringsselskapet ha forlangt en ny utredning av en nevrokirurg. Selskapet valgte å legge hans uttalelse til grunn.

Dersom Henriksen nå skal kunne få utbetalt erstatning må han gå til sak mot konkursboet i Alpha, for en dansk domstol.

– Jeg føler Nemi Forsikring har benyttet anledningen til å skyve ansvaret over på Alpha, sier Henriksen. Han forteller at han fått god støtte fra Personskadeforbundet, en interesseorganisasjon for personer som er blitt utsatt for alvorlige skader.

– Det er blitt solgt produkter til Henriksen som har vist seg å være bare luftslott, mener forbundets assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Ønsker ikke at kundene skal bli kasteballer

Konsernadvokat Terje Løyning i Insr Insurance, som kjøpte Nemi Forsikring i 2017, opplyser at han ikke kjenner Henriksens sak konkret. På generelt grunnlag sier han at selskapet ikke ønsker at kunder skal bli kasteballer i den situasjonen som har oppstått.

– Konkursboet får nå fortløpende de rådene som saksbehandlerne har gitt i de enkelte sakene. Vi skyver ikke ansvaret for sakene fra oss, og vi opplever heller ikke noe press fra boet om å vurdere saker i en spesiell retning, sier han.

Løyning sier videre at han ikke har noe problem med å forstå bekymringen hos kunder, som nå frykter at saksbehandlingen kan ta flere år.

– Jeg har også full forståelse for at politikere og arbeidslivsorganisasjoner nå ønsker klarere regler på dette området, sier han.

Kan komme nye regler fra Stortinget

Mye tyder på at det nå kommer et nytt regelverk som skal sikre forsikringstageres rettigheter ved en eventuell konkurs. Men under torsdagens høring i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget kom det frem en viss uenighet om hva som er den beste måten å gjøre dette på.

Nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, mener Stortinget har et ansvar for å etablere ordninger som kan avhjelpe skadevirkninger av konkursen i Alpha.

Initiativet ble tatt av Arbeiderpartiet, som mener at det må være et ufravikelig krav at alle forsikringstagere må omfattes av garantiordningen, enten arbeidsgiver tegner forsikring i Norge eller i utlandet. Komiteens endelige innstilling skal være klar i slutten av mars.

– Vi mener at Stortinget faktisk har et ansvar for å etablere gode ordninger som kan avhjelpe skadevirkninger av konkursen, sa første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, under høringen. Hun viste til eksempler fra medlemsmassen på hvordan konkursen har rammet arbeidstagere og deres familier.

– Ett av våre medlemmer har fått kreft som følge av en yrkessykdom. Han kommer trolig til å dø før dette konkursboet er gjort opp.

Synes han fikk god støtte i Stortinget

Svein Henriksen forteller at han hadde en positiv opplevelse i Stortinget. Han synes det var flott at Per Oretorp i sitt innlegg brukte ham selv til å gi saken et ansikt. Etterpå fikk han også støtte fra andre.

Kona Kirsten har vært en viktig støttespiller for Svein Henriksen, og hun var også med ham til Stortinget. – Jeg hadde en positiv opplevelse av høringen, forteller han.

Henriksen beskriver situasjonen sin som svært vanskelig. Han sliter med å få sove, og skadene preger ham hele tiden.

– Jeg kan ikke bevege meg ute i solen uten å dekke meg til. Og balansenervene er ødelagte. Men dette synes jo ikke.

Følelsen av ikke å kunne være til nytte i samfunnet, plager ham også. Han savner også å kunne spille bowling. Henriksen var på et tidspunkt en av landets beste i idretten.

– Jeg holder motet oppe takket være kona, Kirsten. Uten henne hadde jeg ikke klart det.