Næringsministeren lar Stortinget få se hemmelig møtelogg

Loggen fra samtalen mellom næringsministeren og den avgåtte styrelederen i Innovasjon Norge holdes fortsatt hemmelig, men Stortingets kontrollkomité får se den.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Seks dager på overtid og under et døgn før Innovasjon Norge-saken står på sakskartet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, kom svaret fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på sju spørsmål som en enstemmig komité har sendt statsråden.

Les også

Kontrollkomiteen skal behandle Innovasjon Norge-saken

Den nå avgåtte styrelederen i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, har hevdet at han under en samtale med Isaksen 1. mars ble instruert av statsråden til ikke å vurdere ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Det har Isaksen benektet. Tre dager etter samtalen trakk Dyb seg med umiddelbar virkning.

Isaksen skriver i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen at han under telefonmøtet 1. mars «ga uttrykk for at vurderinger av administrerende direktør bør ivaretas av et nytt styre».

Da Dyb ga uttrykk for at dette ville sette styret og ham i en vanskelig posisjon, lød Isaksens svar at «det ville kunne være problematisk at avtroppende styreleder håndterer en slik prosess, men også at jeg aksepterte at styreleder var uenig. Jeg understreket at dette ikke innebar at styret var satt under administrasjon».

Les også

Næringsdepartementet kritisk til Traaseth over lengre tid

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått oversendt loggen fra både denne samtalen og fra departementets øvrige samtaler med Dyb fra og med 15. desember i fjor til og med den omstridte samtalen 1. mars. Isaksen understreker at loggene er departementets interne – og altså ikke omforente gjengivelser av samtalene. «Jeg ber om at loggene fra disse samtalene unntas offentlighet», skriver han.

Næringsdepartementet har tidligere nektet å gi ut loggen fra samtalen 1. mars til Dagens Næringsliv, som har bedt om innsyn.