Norge

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen her fra en pressekonferanse i mars om rentebeslutning. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Styringsrenten holdes uendret enda en tid, men ekspertene venter at boliglånet blir dyrere likevel. Storbankene melder om større interesse for fastrentelån.

  • og NTB

– Historisk sett har omkring 1 prosent av kundene våre tegnet fastrenteavtale. I mars steg dette tallet til 15 prosent, sier Øistein Gamst Sandlie, leder for kundeservice i Nordea, til NTB.

– På enkelte dager kan annenhver telefon hos kundeservice for lån handle om fastrente, fremholder Sandlie, som opplyser at de fleste velger å binde renten for tre år om gangen.

Også DNB merker en viss økning i pågangen av forespørsler om binding av renten på hele eller deler av lånet.

– Det er mye oppmerksomhet om fastrenter nå, og det er ikke unaturlig at forespørslene vil øke fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB.

Det kan bli dyrere med boliglån fremover. Det skaper større interesse for fastrentealternativet.

Uendret rente

Hovedstyret i Norges Bank valgte torsdag som ventet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016. Men Norges Bank fastholder vurderingen fra tidligere i år om at den mest sannsynlig vil bli satt opp etter sommeren.

Les også

Meglertopper tror på nok et boligprishopp

– Den økonomiske oppgangen fortsetter, og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå, fremgår det i den forrige pengepolitiske rapporten, som Olsen viser til.

– Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke, fremholder sentralbanksjefen.

Dyrere lån

Bankene kan sette opp boliglånsrentene fremover, selv om styringsrenten holdes uendret inntil videre. Det var konklusjonen fra ekspertene i forkant av torsdagens rentemøte.

– Når kostnadene til bankene nå stiger, regner vi med at de kanskje kan komme til å velte noe av dette over på sine kunder, sånn at kundene får en renteøkning på sine lån, sa sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til NRK.

Les også

Boligmarkedet skal også være for de unge | Abid Q. Raja

Billig likevel

Selv om rentene kan være på vei oppover både i Norge og internasjonalt, ser ekspertene for seg at det historisk sett vil være billig å låne penger i lang tid.

– Til tross for renteøkningene ser realrenten ut til å holde seg på et fortsatt lavt nivå de nærmeste tre årene, skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier lite nytt er godt nytt for boligmarkedet.

– Folk begynner å ta inn over seg at renten skal litt opp fra historisk lave nivåer. Samtidig er det viktig at sentralbanken holder stø kurs og unngår en forhastet økning av styringsrenten, sier han.

Les også

  1. Jensens reduserte inflasjonsmål har ikke flertall i Stortinget

  2. Holden spår at nytt mål for prisveksten gir økt ledighet

  3. SSB: Moderat oppgang for norsk økonomi i fire år fremover

  4. Renteriset bak lønnsoppgjøret | Elisabeth Holvik

Les mer om

  1. Rentemøte
  2. Økonomi
  3. Norges Bank
  4. Boligmarkedet
  5. Lån