Norge

Nav stoppet barnetrygden for 17.000 barn grunnet utenlandsopphold

Utenlandsopphold førte til at Nav stoppet barnetrygden for 17.000 barn i 2017. Oslo kommune mener at Nav kan bidra til å spore barn som forsvinner og avdekke lovbrudd.

Nav stopper barnetrygden til tusenvis av barn, men vet ikke hvem de er, eller hvor de befinner seg ut over at de trolig er i utlandet.
 • Olga Stokke
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist

Barnetrygd utbetales også når barn oppholder seg i utlandet, uansett om de er på en lengre sydentur med foreldrene eller er blitt sendt alene til en såkalt koranskole – også omtalt som korreksjonssenter – i Somalia, slik Aftenposten har omtalt i flere saker.

Utenlandsopphold ut over tre måneder fører til at barnetrygden på 970 kroner pr. barn pr. måned blir stoppet.

I 2017 stoppet Nav utbetaling av barnetrygd til 17.000 barn på grunn av utenlandsopphold.

Men hvem er de tusenvis av barna som mistet barnetrygden?

Det vet ikke Nav. De har ikke oversikt over reisemål, statsborgerskap eller landbakgrunn. De vet ikke om det gjelder barn som er blitt sendt alene, mot sin vilje, til korreksjonssenter i Somalia, eller om det er barn av diplomater eller arbeidsinnvandrere, eller andre.

De ca. 17.000 barna inkluderer både dem som melder fra og dem som ikke melder fra til Nav om opphold i utlandet.

Videre kan samme barn ha fått stans i 2015, ny innvilgelse i 2016 og ny stans i 2017. Men Nav vet ikke hvordan dette er fordelt.

I 2016 ble det mottatt barnetrygd for 1 133 758 barn.

Nav vet heller ikke hva som er årsaken til utenlandsoppholdet som medfører opphør av barnetrygden. Det blir ikke registrert.

Anne-Louise Nore er kontorsjef i Nav.

– Siden det er pålagt varsling til Nav, ville det ikke være naturlig å registrere årsaken til at barnetrygden blir stoppet?

– Innføring av en slik systemendring vil være kostbar og er pr. i dag ikke planlagt, uttaler kontorsjef Anne-Louise Nore i NAV.

Ingen oversikt

Heller ikke Utdanningsetaten i Oslo kommune kan opplyse Aftenposten om hvor mange saker den melder inn til Nav. Utdanningsdirektoratet viser til at alle skoler skal melde fra til barnevernet hvis de ikke finner barn som uteblir.

Nav har ingen oversikt over hvor ofte fravær fra skolen resulterer i at barnetrygden stanses.

 • Aftenposten har tidligere skrevet at barnevernet har vært involvert i flere saker der barn og unge er blitt sendt til såkalte koranskoler i Somalia. Det fremgår av en hemmeligstemplet redegjørelse fra Politidirektoratet.

Kan Nav avdekke lovbrudd?

Oslo kommune mener Nav sitter på informasjon som kan bidra til å spore barn og avdekke lovbrudd. Kommunen ønsker tettere samarbeid med Nav for å følge opp elevene bedre.

Derfor søkte Utdanningsetaten og byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i februar 2018 Nav om dispensasjon fra taushetsplikten i Nav-loven.

Nav opplyser at søknaden blir behandlet i løpet av april.

De 17.000 fra ifjor er en betydelig økning fra 2016 da dette gjaldt ca. 11.000 barn. For 2015 er tallet ca. 10.000 barn.

Navs Anne-Louise Nore, kontorsjef i ytelsesavdelingen, uttaler i e-post via kommunikasjonsavdelingen at hun antar at økningen har sammenheng med lovendringen i 2016.

Før 1. oktober 2016 kunne barna være utenlands i seks måneder før barnetrygden ble stoppet.

Bashe Musse har, sammen med andre i det somaliske miljøet i Norge, hjulpet unge som er blitt sendt til Somalia mot sin vilje. Første gang var i 2000.

– Barnetrygd kan gå til opphold på koranskoler

Prisen for opphold på korreksjonssentre i Somalia og Kenya varierer, men noen koster 300–500 dollar i måneden (ca. 1500–4000 kroner), etter det Aftenposten får opplyst.

Norsk barnetrygd kan bli brukt til å finansiere opphold for barn på såkalte koranskoler i Somalia, ifølge ulike kilder. Bashe Musse, leder av Somalisk nettverk og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, er en av dem.

– Ja, det kan skje, og det er ikke bra. Men jeg tror foreldre sender pengene for at barna skal ha til mat og livsopphold, sier Musse, som påpeker at det gjelder svært få familier.

Han har ingen tro på at stans i barnetrygden vil hindre foreldre å sende vekk barna sine. Aftenposten har tidligere omtalt at reisene ofte skjer i ren desperasjon for å få barna til å endre adferd. Men han mener at god kontakt med helsestasjonen og skolen er viktig for å hindre at flere sendes ut.

Les mer om

 1. Barnetrygd
 2. Nav
 3. Somalia
 4. Oppvekst
 5. Integrering
 6. Islam i Norge