Norge

Utvalg vil flytte 5000 arbeidsplasser til fylkeskommunene og legge ned fem direktorater

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sender forslag om å flytte 4.760 jobber fra fem statlige etater til fylkeskommunene. En lang rekke andre etater og departementer skal også overføre oppgaver til fylkeskommunene, foreslår et utvalg som leverte sin rapport torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 • NTB

Utvalget som har vært ledet av professor Terje P. Hagen foreslår endringer som samlet vil flytte 23,5 milliarder kroner fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.

Nedleggelse av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) berører 3.600 årsverk. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør 245 årsverk.

Også Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) foreslås nedlagt og overført – noe som berører 745 årsverk. I tillegg kommer nedleggelse av Kompetanse Norge (tidligere VOX) med 95 årsverk, Selskapet for industrivekst (SIVA) med 45 årsverk og Kompetansesenter for distriktsutvikling med 25 årsverk.

Etatene som foreslås nedlagt, er kritiske, men Aps fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik ber politikerne på Stortinget stå i stormen.

– Nå må også politikerne på Stortinget levere og ikke bøye av. For nå kommer det til å gå et tog av byråkrater fra direktoratene inn til Stortinget for å hindre effektiviseringen, sier han til NRK.

Positivt mottatt

Sandvik kan glede seg over at responsen på Stortinget er positiv fra flere partier. Sps Willfred Nordlund og Aps Eirik Sivertsen kjenner igjen en rekke forslag som partiene deres selv har tatt til orde for, i utvalgets anbefalinger.

– Nå må regjeringen følge opp, både når det gjelder utvalgets forslag til oppgaver og ved å gi fylkene økonomisk rom til å løse oppgavene, sier Nordlund.

– Regjeringen må snarest ekspedere dette, slik at Stortinget rekker å behandle dette før sommeren, følger Sivertsen opp.

KrFs Torhild Brandsdal mener det nå ligger an til demokratisering og desentralisering av makt.

– Vi har lenge arbeidet for en regionreform med reell oppgaveoverføring og mer makt fra staten til sterkere regioner. Dette har ekspertutvalget levert godt på, sier hun.

– Useriøst

Fylkesordførerne i Viken-regionen gleder seg også over utvalgets anbefalinger, som også får tilslutning fra kommuneorganisasjonen KS.

– Vi forutsetter at regjeringen legger fram en sak som bygger på Ekspertutvalgets forslag til Stortinget, slik at dette kan behandles i vårsesjonen, sier KS' styreleder Gunn Marit Helgesen.

Norges Bondelag er på sin side kritisk til å flytte ansvaret for landbrukets investeringsmidler bort fra Fylkesmannen, mens SVs Karin Andersen klager over høringsfristen på seks uker.

– Dette er så omfattende forslag at en så kort høringsfrist både er udemokratisk og helt useriøst. Jeg kan ikke tolke dette som noe annet enn at regjeringen egentlig ikke ønsker så store endringer, sier hun til NTB.

Omfattende

Forslagene omfatter endringer innen nær sagt alle forvaltningsområder, med størsteparten innen næring, innovasjon og forskning, kultur, samferdsel og integrering og barnevern.

Utvalget vil flytte halvparten av oppdragsgiveransvaret for de offentlige midlene som i dag forvaltes av Innovasjon Norge til fylkeskommunene. Statped foreslås delt ved at PPT-oppgaver flyttes til fylkeskommunene, mens øvrige oppgaver flyttes til Utdanningsdirektoratet. Ellers omfatter forslagene endringer som spenner fra Nav, Bane Nor og Kulturdepartementet – til fordeling av spillemidler til idrettslag og bibliotek.

– Viktige innspill

Utvalget har vært ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo. Rapporten ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) torsdag. Hun sier at utvalget har gjort et grundig arbeid, og at de kommer med viktige innspill.

Rapporten sendes nå på høring med en frist på seks uker.

– Oppfølgingen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, sier Mæland.

Les mer om

 1. Regjeringen
 2. Bufetat

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Ikke le. Fylkespolitikken skal bli engasjerende og viktig for deg og meg.

 2. LEDER
  Publisert:

  Også direktorater kan legges ned

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Regionreformen reddet: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene

 4. NORGE
  Publisert:

  Flytter ekspertisen på spesialpedagogikk nærmere skoler og barnehager

 5. KRONIKK
  Publisert:

  Regionreformen: Regjeringen og Stortinget må levere!

 6. DEBATT
  Publisert:

  Store regioner er en forutsetning for store oppgaveoverføringer