Fire statsråder må svare om vold mot barn

Tirsdag skal de svare KrF-representanter om hvordan de har tenkt å følge opp arbeidet mot barne- og familievold.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er spent på hva de fire statsrådene vil svare KrFs fire representanter tirsdag.

– Vi håper Regjeringen nå viser tydelig vilje til å følge opp Opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF), medlem av familie- og kulturkomiteen og en av de fire interpellantene.

Det hører med til sjeldenhetene at fire statsråder blir bedt om å svare på interpellasjoner om samme tema – samtidig.

Arbeiderpartiet på sin side fremmer et forslag tirsdag om at det lages en ny og helhetlig opptrappingsplan.

KrF foreslo en milliard

KrF har kommet med hard kritikk av regjeringens Opptrappingsplan flere ganger tidligere. Mens KrF i sitt alternative budsjett hadde forslag som tilsammen beløp seg til en milliard for å følge opp planen, la Regjeringen 54 millioner på bordet i sitt budsjettforslag for 2018.

Det beskrev barneombud Anne Lindboe som «et museskritt i det viktige arbeidet som må til på feltet.» Hun kalte forslaget en hån mot barna.

Det har nå snart gått ett år siden Stortinget behandlet planen og flertallet kom med flere endringsforslag, uten at Regjeringen har fulgt opp tiltakene, påpeker Bekkevold.

– Vi er spesielt spent på hva de tre nye ministrene vil forplikte seg til, sier han..

Spent på hva Listhaug svarer

– Den nye justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har gått høyt opp på banen når det gjelder vold og overgrep mot barn – det endte i en debatt om bruk av ordet «monster». Nå vil vi høre hva hun har tenkt å gjøre for å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker, sier han.

Den nye utdanningsministeren, Jan Tore Sanner, blir spurt av KrFs utdanningspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan om hvordan han vil sikre at ansatte i skole og barnehage har nok kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn.

Helseminister Bent Høie har tidligere signalisert at han vil sikre disse utsatte barna i helsevesenet, og er bedt om å svare på hvordan han vil følge dette opp av Olaug Bollestad, KrFs helsepolitiske talskvinne

Det er den nye barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland som har ansvaret for å koordinere arbeidet med planen.

Ap: – Vi fikk rett

Tirsdag fremmer Arbeiderpartiet et forslag om at det lages en ny og mer helhetlig opptrappingsplan. Da den var til behandling i Stortinget, gikk de inn for å sende den tilbake fordi den hadde så store mangler.

– Dessverre viser det seg at vi har fått rett når det gjelder Opptrappingsplanen. Istedenfor å flikke litt her og der, som KrF gjør, er det mye bedre å be om en ny, helhetlig og forpliktende opptrappingsplan, noe som også innebærer en finansieringsplan, sier Lene Vågslid (Ap), medlem av justiskomiteen.

– Bedre å be om en helt ny og mer forpliktende plan, mener stortingsrepresentant Lene Vågslid (A).

KrF: – Ap valgte det politiske spillet

KrFs justispolitiske talskvinne, Jorunn E. Gleditsch Lossius, understreker at Opptrappingsplanen var en skuffelse da den ble lagt frem i 2016, og langt fra så forpliktende som et samlet storting hadde vedtatt – hverken i tiltak eller når det gjelder øremerkede midler.

– Men i motsetning til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som bare satte seg på bakbena, valgte KrF å gjøre de vi kunne for å få plass enda flere, gode tiltak for å hjelpe de volds- og overgrepsutsatte barna, sier hun.

– Hadde Arbeiderpartiet valgt å stå sammen med oss, hadde vi fått til enda mer for disse barna, men de valgte heller det politiske spillet.