Norge

Hole kommune sier nei til Utstranda velforening – ordføreren forlot møtet

Hole kommune gir ikke pengestøtte til Sørbråten-monumentets motstandere. Ordfører Per Berger (H) orket ikke å fortsette formannskapsmøtet etter at avgjørelsen ble tatt.

Ordfører i Hole kommune, Per Berger, ønsket at kommunen skulle støtte velforeningen på Utstranda når de går rettens vei mot staten for å forsøke å stanse minnesmerket på Sørbråten.
  • Steffen Pedersen Øberg

Det var NRK som først meldte om dette.

Bakgrunnen er rettssaken mot staten hvor velforeningen på Utstranda går rettens vei for å forsøke å stanse det omstridte minnesmerket etter 22. juli på Sørbråten.

I mars besluttet regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) at Utøya-minnesmerket, utformet av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg, skal stå klart på Sørbråten i 2017.

– Alle blir ikke enige. Ulike syn lar seg ikke forene, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H) da han la frem beslutningen:

Les også

Regjeringen velger omstridt Utøya-minnesmerke

Tidligere har Ordfører i Hole kommune Per Berger (H) sagt til NRK at han ønsker å støtte velforeningen med 100.000 kroner i rettssaken.

Under onsdagens formannskapsmøte ble forslaget om å gi pengestøtte stemt ned av formannskapets medlemmer, skriver NRK. Både Arbeiderpartiet og SV stemte mot forslaget. Ordførerens parti, Høyre, har fire representanter i formannskapet, men ordføreren fikk bare med seg én av disse. De to andre representantene i Høyre stemte nei.

Ordføreren: – Jeg ble veldig skuffet

Under første pause, valgte ordføreren å forlate møtet, ifølge NRK.

Til Aftenposten sier Berger at han kjente at han ikke var i stand til å gjennomføre resten av møtet med den beslutningen som ble tatt.

– Noen kan oppfatte det som protest. Men jeg ble først og fremst veldig skuffet.

Han forteller at hans umiddelbare reaksjon da han fikk beskjed om at beslutningen om reguleringsplanen var stadfestet, var at saken rundt alt som skjedde i 2011 ikke er ferdig enda.

– Det er fortsatt innbyggere i Hole som vil slite med dette hvis det blir satt i gang og fullført.

– Selvfølgelig kan en ordfører bli preget av det.

Han understreker at det er de pårørende og berørte som er det viktigste hensynet, men legger til at med så mange elementer som det er i denne saken, burde alle bli avklart og ivaretatt.

– Det er viktig at vi har en rettspraksis som ivaretar hensynene til beboerne her, slik at vi ikke blir sittende med utfordringene rundt oppfølging av innbyggere som sliter med det foreslåtte minnesmerket langt inn i fremtiden.

«Jo mer vi stirrer på det, jo vondere gjør det,» skriver Kari Gjæver Pedersen i en kronikk om minnesmerket:

Les også

Det er ingen helbredelse i å stirre på såret

To i Høyre stemte nei

Isabella Tangen i Arbeiderpartiet forteller at hennes parti stemte som de gjorde som følge av at de gjennom hele prosessen har stemt for statlig regulering, og at det derfor hadde blitt feil å gi pengestøtte til noen som er mot saken de i utgangspunktet ønsket.

– Hole kommune er ikke en del av denne saken lenger. Vi har behandlet den ferdig. Det blir prinsipielt feil at vi skal støtte velforeningen i en sak som vi har pålagt staten å avgjøre.

Hun sier at hun har full forståelse for at ordfører Per Berger valgte å forlate møtet.

– Dette var en tung sak og behandle, spesielt for ordføreren, så jeg forstår at han reiste. Om han følte at han ikke klarte å gjøre en god jobb videre i møtet, må vi respektere det.

Ønsker at kommunestyret skal behandle saken

Før Berger forlot møtet, anket han avgjørelsen i formannskapet. Han ønsker at kommunestyret skal behandle saken. Men om det er mulighet for dette i regelverket kunne ikke rådmann Ståle Tangestuen gi svar på da NRK spurte ham etter møtet.

Hvis kommunestyret ikke blir gitt anledning til å behandle saken, blir avgjørelsen fra formannskapet stående.|

Kunstnerens utkast til monument innebærer å skjære en spalte gjennom en odde på Sørbråten som peker mot Utøya.

Flere av de nærmeste naboene, som selv hadde deltatt i redningsarbeidet 22. juli, var svært kritiske til å få en permanent påminnelse om terrorhandlingene utenfor stuevinduet sitt, og klaget over å ikke ha blitt involvert i prosessen av Kunst i offentlige rom (Koro).

  • Flere artikler om konfliktene rundt Utøya-minnesmerket finner du her:

Les også

  1. Aftenposten mener: Riktig avgjørelse om Utøya-minnesmerke

  2. Det er ingen helbredelse i å stirre på såret | Kari Gjæver Pedersen

  3. Tror ikke Utøya-minnesmerke utsettes igjen

  4. Jan Tore Sanner og Linda Helleland velger regelrett å ofre 22. juli-redningsmennene | Maria Holtane-Berge