Vil sitte mindre stille på skolen

Politikerne krangler. Men barn og foreldre på skøyteisen er ikke i tvil: Det trengs mer fysisk aktivitet i skolen.

Emil (12) og Annika (9) Steen fra Horten går allerede på en skole der fysisk aktivitet er en integrert del av alle fag. Både de og mor Birgitte Steen anbefaler alle skoler å kopiere opplegget.

Torsdag vedtar Stortinget etter alle solemerker at alle elever i grunnskolen skal ha minst en time fysisk aktivitet hver dag. Fagfolk og politikere krangler høylytt om hvorvidt dette er riktig metode.

Men blant aktive barn og foreldre i Spikersuppa i Oslo søndag formiddag var enigheten stor: De fleste Aftenposten snakket med vil gjerne ta med aktiviteten inn i skolehverdagen.

– Vi løper ut i gangen mens vi lærer et mattestykke, og skriver det i boken etterpå, forteller Emil Sten (12) begeistret.

Han er fra Horten, og med i HOPP, et prosjekt som blant annet prøver ut fysisk aktivitet som metode i «vanlige» fag. Nettopp det Stortinget nå vil vedta for alle.

Aktivitet i alle fag

Søsteren Annika (9) er ikke mindre entusiastisk.

– Vi sitter mye mindre stille, og det er lettere å huske når vi beveger oss samtidig, sier hun, og mener alle skoler bør ta etter.

Heller ikke mor Birgitte Sten er i tvil om at det fungerer.

– Erfaringene er veldig gode. Barna er mye mer fokusert og jeg tror de lærer bedre, sier hun. Samtidig forstår hun advarslene mot en daglig obligatorisk time for alle.

– Da må det mye kursing til. Aktivitetene må organiseres godt og gi mening, sier hun.

For rigid

Evangelina Bremnes (10) har allerede to timer fysak på skolen i tillegg til kroppsøving. Pappa Jon Bremnes er skeptisk til å pålegge samtlige skoler et krav om en daglig time fysisk aktivitet for alle elever.

Også Jon Bremnes synes mer fysisk aktivitet i skolen er en god idé. Men han er ikke overbevist om at alle må presses inn i samme mal.

– De har ganske mye aktivitet allerede. Gode intensjoner ender ofte i for mye detaljstyring der lærerne mister handlingsrom, sier han.

Datteren Evangelina (10) har allerede to timer «fysak» i tillegg til gym.

– Vi leker og har det gøy, alle barn burde hatt sånne timer, sier hun. Så tilføyer hun:

– Men gym er best. Mer organisert og mindre kaos.

Må få ut energi

Hege Kittilsen med sønnen Kim Adrian Magnusen, Kersti Sæthre, Erik og Ståle Winterkjær støtter helhjertet opp om å pålegge skolene en daglig time fysisk aktivitet. Ikke minst av hensyn til gutter med lopper i blodet.

Ståle Winterkjær støtter derimot Stortinget fullt ut i at skolene må tvinges.

– De har ikke vist evne til å gjøre noe med det. Undervisningen er veldig lite tilpasset energiske gutter med for mye dynamikk innabords, sier han, og mener en time «utblåsing» daglig ville vært ideelt for sønnen Erik (10).

– Det er vanskelig å konsentrere seg når man sitter stille, nikker sønnen bekreftende.

Torsdag får vi vite hvordan Stortinget vil løse saken.