Norge

Skal si ja eller nei til pelsdyr

Regjeringen nedsetter nå et utvalg som skal granske pelsdyrnæringen. På overtid, sier dyrvernorganisasjon.

Myndighetene burde bare vurdert avvikling av pelsdyrnæringen, mener dyrevernorganisasjonen NOAH. Pelsdyrutvalget vil bidra til oppklaring om forholdene, mener Norges Pelsdyralslag. Ingar Haug Steinholt

 • Yngve Ekern
  Journalist

— Dette har vært lovet lenge, så det er positivt at det endelig skjer, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Hun mener likevel at nedsettelsen av utvalget er et fremforhandlet kompromiss mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet, som er styrt av henholdsvis pelsdyrtilhengere i Senterpartiet og pelsdyrmotstandere i SV.

Formålet med utredningen skal være å bidra til forutsigbarhet om frentidige rammevilkår for pelsdyrnæringen. Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal dele sekretariatsfunksjonene for utvalget.

Utvalget skal behandle to hovedalternativer for næringens fremtid. Det ene er «bærekraftig utvikling». Det andre er «styrt avvikling».

Motstridende

— Mandatet er et intetsigende kompromiss. Det to alternativene står jo stikk i strid med hverandre, sier Martinsen. M

en hun og NOAH setter pris på at Landbruksdepartementet ikke står for utredningen alene.

- Men Miljøverndepartementet involvert har vi i det minste en næringsuavhengig part i utredningen, sier hun.

I dag driver rundt 270 bruk med pelsdyr. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på vel 400 millioner kroner. Tross den relativt beskjedne størrelsen, har debatten om dens etiske berettigelse rast i flere år, både i regjeringen og blant folk.

Rammevilkår

— Hvis dette er det som skal til for at politikerne skal bli trygge på det vi driver med, da er vi førnøyd med at regjeringen setter ned et slikt utvalg, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

I tillegg til å beskrive pelsdyrnæringens utvikling, skal utvalget også sammenstille ny forskning rundt næringen. Det skal også sammenlikne rammevilkårene for norsk pelsdyrnæring med andre lands praksis. De etiske spørsmålene vil også bli lyssatt.

— Debatten om norsk pelsdyravl har vært følelsesstyrt og ikke knyttet til kunnskap. Det er mange som ikke vet noe særlig om husdyrhold, og vårt husdyrhold skiller seg ikke mye fra annet, sier Wormdahl.

Konkurransekraft

Til fordel for alternativet med bærekraftig utvikling vil utvalget vurdere tiltak som kan styrke pelsdyrnæringens konkurransekraft internasjonalt. Samtidig skal det vurdere tiltak som kan styrke næringens legitimitet uten å svekke dens konkurransekraft.

— Nettopp. Styrke dens legitimitet uten å svekke konkurransekraften. Det er en hån mot det flertallet som mener at dette bare er dyreplageri. Bransjen har alltid hevdet at selv de minste endringer for å bedre dyrenes velferd vil gå ut over konkurransekraften, sier Martinsen.

Utvalget skal på den annen side også vurdere mulighetene for omstilling til annen landbruksproduksjon på de gårdene som i dag driver med pels.

Innstillingen skal leveres innen 30. juni 2014.

Her kan du lese mer om NOAH

Her kan du lese mer om Norsk Pelsdyrsalslag

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Raser over at pelsdyrnæringen skal få drive videre

 2. ØKONOMI

  Utvalg forslår ekstra skatt på oppdrett

 3. POLITIKK

  Ny regjering verner fortsatt Lofoten, Senja og Vesterålen

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Grunnrenteskatt på oppdrett må vurderes

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Lakseskatt er rett og rimelig

 6. POLITIKK

  Glemte Solberg og co. at staten advarer mot tåkeprat da de skrev regjeringsplattformen?