Mattilsynet avviser ikke forbud mot flere hunderaser

Etterspørselen etter hunder av bulldoggraser er så stor at enkelte betaler 25.000 kroner for en hvalp.

Mattilsynet vurderer om enkelte hunderasker må forbys fordi de avles opp slik at de lider.

— Dette har desverre medført at det har dukket opp useriøse oppdrettere som ser utsikten til fort å skaffe seg en rask inntekt, sier Steinar Eriksen, formann i Norsk Bulldogklubb.

Eriksen sier klubben ikke har mulighet til å stoppe slike oppdrettere, siden Norsk Kennelklubb (NKK) står for registreringer i Norge.

- Det er imidlertid helt klart at køen av hvalpekjøpere som er villig til å betale 25.000–26.000 kroner for en hvalp, bidrar til at det er et marked for useriøse oppdrettere, sier Eriksen.

Han opplyser at klubben har observerer at hvalpeprisen har steget og steget det siste tiåret, og at kjøpere har stått i kø for å skaffe seg en firbeint venn.

Avles frem

I et innlegg i Aftenposten skriver Henning Andreas Haga og Vibeke Rootwelt, ved Norges veterinærhøgskole, at flere hunder blir født med lidelser fordi hundene skal se morsomme ut eller tilfredsstille krav til avl.

De to mener dyrene utsettes for menneskeskapt lidelse, og at flere hunderaser bør forbys, fordi dyrevernloven brytes.

De trekker frem rasen (engelsk) bulldog, og mener at en stor andel av hundene har problemer med å puste hele livet.

Les også

Menneskeskapt lidelse

«Ved anstrengelse blir problemet verre, og derfor unngår de ofte å anstrenge seg. Problemet blir også verre på varme sommerdager. Det som er særskilt trist med dette, er at dette er en rent menneskeskapt lidelse», skriver de.

Helseproblemer

— Vi er klar over at rasen Engelsk Bulldog i likhet med mange andre raser, har en del helseproblemer, sier Steinar Eriksen.

Han opplyser at dette er noe raseklubben kontinuerlig ønsker å forbedre, og at klubben har flere regler for avl som på flere områder er strengere enn hva for eksempel Norsk Kennelklub har.

— Det er fullstendig feil å hevde at klubben kun legger vekt på utseende. For engelsk bulldogg er det kennelklubben i England som er ansvarlig for rasestandarden og det er lite Norsk Bulldogklubb kan gjøre med den, sier Eriksen, og legger til at klubben har en liste over oppdrettere som følger de regler klubben har selv om det alene ikke er noen garanti for å få en sunn/frisk hvalp.

Henning Andreas Haga og Vibeke Rootwelt mener myndighetene må på banen og vurdere om avl av enkelte raser bør forbys.

«Mattilsynet må kontrollere om avl av disse hundene er i strid med norsk lov om dyrevelferd», skriver de.

Arveanlegg

Haga og Rootwelt viser til lov om dyrevelferd, § 25 der det blant annet står: «Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som: a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg, b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig adferd».

Dersom denne loven skal etterleves, bør flere av våre hunderaser forbys, mener de.

Mattilsynet vurderer saken

Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, sier de allerede vurderer saken.

- Vi tok selv opp dette tema i høst på vårt årlige debattmøte om dyrevelferd. I år satte vi nettopp avl på kjæledyr på dagsordenen, sier Fjetland.

Etter møtet fikk Mattilsynet mange innspill, og de sier at de skal ta fatt i temaet.

Noen, men langt fra alle, hunder med flate ansikter har i større eller mindre grad problemer med luftveiene.

— Rent konkret skal vi kalle inn til et møte der vi ber Kennelklubben og andre aktuelle organisasjoner redegjøre for hvordan de ser på dette. - Vil dere forby enkelte hunderaser?

— Dette er en utfordring for dyrevelferden, og vi vil ikke utelukke noe.

Anskaffe hund

Allerede i dag er noen hunderaser er forbudt i Norge. Ifølge politiet.no gjelder forbudet både hundehold, avl og innføring.

Uansett blandingsforhold anses disse hunderasene som farlige og dermed forbudte. Forbudet er svært omstridt i mange hundeeier- og oppdrettsmiljøer, og paraplyorganisasjonen Norsk Kennel Klubb er uenig i det.

Disse rasene er pr. i dag forbudt i Norge:

  • Pit bull terrier
  • Amerikansk staffordshire terrier (amstaff)
  • Filen brasileiro
  • Toso inu
  • Dogo argentino
  • Tsjekkoslovakisk ulvehund
    Som farlige hunder anses også andre hunder og hundetyper som er en blanding av hund og ulv.
Les også

Hvorfor er den tsjekkoslovakiske ulvehunden forbudt i Norge?

Hunderaser med opprinnelig blanding av ulv som er registrert i Norge av Norsk Kennelklub 1. januar 2003 er likevel tillatt. Dette gjelder særlig rasen saarloos wolfhond.Det kan heller ikke utelukkes at shäferhund, alaskan malamute, siberian husky og belgiske fårehundtyper har delvis opphav som ulv. Disse fungerer normalt i samfunnet og brukes i stor grad som nyttehund. Lovgiver har derfor ikke sett det som påkrevd å forby disse rasene selv om de langt tilbake i tid skulle være innblandet ulv.