Norge

GPS-sparket søppelbilsjåfør tapte i Høyesterett

Men advokaten hans er fornøyd på vegne av LO og arbeidstagerne.

Advokat Anne Marie Due (til venstre), som representerer Avfallsservice, står mot advokatene Kjetil Edvardsen og Børge Benum i Høyesteretts første ordentlige prøvelse av Personopplysningsloven.
  • Arild Færaas

En helt fersk dom fra Høyesterett konkluderer med at den tidligere søppelbilsjåføren Jørn Roar Rollstad i Avfallsservice ikke får oppreisning av sin tidligere arbeidsgiver.

Det var sommeren 2010 at Jørn Roar Rollstad ble sparket fra Avfallsservice i Nord-Troms. Arbeidsgiver sammenlignet timelistene med data fra GPS-systemet til bedriften, og mente han skrev ulovlig overtid på dager han skulle ha tatt lange pauser. Det endte med at han mistet jobben, selv om han nektet for at han hadde gjort noe galt som skulle føre til oppsigelse.

Han tapte arbeidsrettssaken, men fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten at kontrollen arbeidsgiver hadde gjort, brøt med personopplysningsloven. Men han fikk ikke oppreisning. Derfor tok Fagforbundet og LO saken til Høyesterett, men de har altså nå tapt. Det betyr at det ikke får noen konsekvenser for arbeidsgiver Avfallsservice, selv om de brøt loven.

Fire av fem høyesterettsdommere mente at Avfallsservice brøt loven. Den siste høyesterettsdommeren var enig med Avfallsservice. Hun mente at arbeidsgiver bruk av GPS-opplysningene har hjemmel i personopplysningsloven §8 f.

I den paragrafen står det at personopplysninger kan behandles dersom de «kan ivareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.»

— Ikke grov krenkelse

Men de fleste dommerne mente altså at å sammenstille GPS-dataene med timelistene ikke var lov.

- Jeg finner imidlertid ikke grunnlag for å karakterisere skylden som særlig grov. (...). Det er vanskelig å karakterisere behandlingen av opplysningene som en grov krenkelse, skriver dommer Falkanger på vegne av flertallet.

Dommerne mente at GPS-opplysningene utelukkende var knyttet til hans arbeidsoppgaver og at det ikke dreide seg om privat eller personlig informasjon.

Partene må bære sine egne sakskostnader, fordi de fleste av dommerne mente at saken har reist vanskelige og prinsipielle spørsmål.

Dommerne skriver at selv om det ikke ble oppreisning i denne saken, vil de ikke utelukke at det vil være aktuelt i en annen sak om bruddet på personopplysningsloven er mer alvorlig.

- Paradokser

Kjetil Edvardsen, advokat i Fagforbundet som har representert Rollstad, sier at selv om han reelt tapte, ser han lyst på dommen. Han mener at dommen til og med er strengere enn praksisen Datatilsynet og Personvernnemnda har ført i lignende saker.

- Det er mange paradokser i denne verden. Og selv om det er leit for klienten som tapte erstatningssøksmålet, vinner vi på mange måter det viktigste. Flertallet på fire velger den strammeste forståelsen av personopplysningsloven.

— Dommerne skriver at om du vil bruke opplysninger som er uforenlige med det opprinnelige kontrollformålet, må man samle dem inn på nytt igjen, legger han til.

I et vedtak fra Personvernnemnda i 2004, som Datatilsynet også har måtte forholde seg til, slo nemnda fast at man ikke skulle si et absolutt nei til gjenbruk av allerede innsamlede opplysninger. Men at man kunne gjenbruke opplysninger, når behandlingen ble sett på som nødvendig ut fra visse kriterier.

AFT01750204.JPG

Men det er Høyesterett uenig i nå, og sier at dersom formålet ikke var forenlig med behandlingen, må opplysningen eventuelt samles inn på nytt igjen.

Edvardsen mener at rettstilstanden Høyesterett nå legger opp til, sammenfaller i hovedsak med det LO mener.

— Med unntak av at vi mener sanksjonsapparatet er for svakt. Men slik man leser dommen må arbeidsgivere i fremtiden kunne forvente at det kreves oppreisning i tilsvarende saker.

Dersom synet til dommeren som tok dissens hadde blitt rådende (at kontrollen ikke var lovlig), mener Edvardsen det ville vært helt krise.

- Men i det prinsipielle er jeg nå veldig fornøyd.

Rollstad har selv ikke ønsket å snakke med pressen.

- God og grundig dom

Avfallsservices advokat Anne Marie Due sier hun synes dommen er ganske god og grundig.

— Jeg er mest enig med den dommeren som tar dissens, men det er Høyesterett som bestemmer. Vi er også fornøyde med at vi slipper å betale erstatning.

Det var høyesterettsdommer Ragnhild Noer som mente at Avfallsservice ikke brøt loven. Men dommerne Toril M. Øie, Hilde Indreberg, Aage Thor Falkanger og Per Erik Bergsjø var de fire i flertall.

Les hele dommen fra Høyesterett her:

Les også

  1. - GPS i beltet gir større frihet