Norge

Klimagassutslippene gikk ned i 2017

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 1,7 prosent i fjor. De samlede utslippene lå 2,4 prosent over nivået fra 1990.

De samlede klimagassutslippene fra norsk territorium gikk ned med 1,9 prosent i fjor. Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

  • og NTB

Utslippsreduksjonen kommer frem i foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

Regnet om til CO₂-ekvivalenter var de totale utslippene på 52,4 millioner tonn, og det er nettopp CO₂ som utgjør brorparten av dette. Vi slapp ut 35,2 millioner tonn av den mest kjente klimagassen i året som gikk.

  • Les også: Oslo nådde klimamålet for 2017 allerede i 2016

Olje- og gassutvinning, samt industri og bergverk er de største kildene til utslipp til luften og sto for henholdsvis 14,7 og 12,3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Det tilsvarer 28 og 23 prosent.

Deretter følger veitrafikk (8,8 millioner tonn), annen transport (6,6 millioner tonn) og landbruk (4,5 millioner tonn). Hver av disse sektorene står for 8–17 prosent av det totale klimagassutslippet til luft fra norsk territorium.