Norge

Vurderer å gjenopplive topptrent HV-avdeling

En skarp reaksjonsstyrke. Som sammen med spesialsoldatene skal assistere politiet. Slik beskriver Ine Eriksen Søreide en ny eliteavdeling i Heimevernet. Noen som husker HV-016?

Det kan bli nye bruduljer både på Stortinget og i Forsvaret når minister Ine Eriksen Søreide vurderer å gjenopprette en eliteavdeling i Heimevernet. Høsten 2010 var hun og partiet Høyre imot nedleggelsen av HV-016.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det var torden. Det var brak. Og Stortinget sto på hodet. Slik var situasjonen da Heimevernets eliteavdeling HV-016 skulle avvikles, høsten 2010.

I mange år hadde 016 vært HVs desidert best trente avdeling. De trente på antiterror, livvakt— og eskorteoppdrag. I tillegg til mer ordinære sikringsoppdrag.

Men avdelingen var blitt en torn i øyet på daværende forsvarssjef Harald Sunde.

Han hevdet at den ikke lenger var relevant. At den hadde tatt seg til rette, laget nye oppdrag for seg selv og skaffet seg utstyr som selv politiet var misunnelig på.

— Det er en forglemmelse at avdelingen ikke for lengst er lagt ned, sa Sunde til Aftenposten.

Åpner for elite-comeback

Forsvarets operative hovedkvarter, som kort tid i forveien i et dokument hadde beskrevet 016 som både kjærkommen og viktig, snudde og erklærte at avdelingen måtte legges ned. Straks.

En offiser som fulgte øvelsene til HGV-016 sa at de øvet akkurat slik det var forutsatt.

HV016 under øvelse i Gardeleiren på Huseby, for noen år tilbake.

Nå åpner forsvarsminister Ine Eriksen Søreide for at HV igjen får en eksklusiv eliteavdeling.I en tale sist uke til HV, i Oslo Militære Samfund, sa hun:

«Som et ytterligere tiltak i satsningen på HV har regjeringen satt i gang et arbeid der det skal vurderes om det er hensiktsmessig å opprette ytterligere prioriterte enheter. Disse vil...være knyttet til områder med stor befolkningstetthet eller særlig viktige objekter.»

Overfor Aftenposten utdyper Eriksen Søreide:

— Det vi særlig ser på er om vi har kapasiteter som kan bistå politiet i større befolkningssentra ved siden av Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen. Det er også en oppfølging av 22. juli-kommisjonens innstilling.

Søreide sier at dette bl.a. er en oppfølging av en merknad til statsbudsjettet som Høyre, Frp, Venstre og KrF sammen stilte seg bak.

- 22. juli en vekker

— Det er fortsatt ingen tvil om at politiet har ansvaret for å håndtere et terroranslag på norsk jord. Men det er samtidig veldig klart at de kan kalle på Forsvaret ved behov, og da må HV ha lokale enheter som kan bistå, sier hun.

Og:

HV-016 trener på livvaktoppdrag for toppoffiserer. Dette var ett av oppdragene forsvarssjef Harald Sunde mente var blitt irrelevant.

— Jeg tror 22. juli for de aller fleste var en vekker, fordi vi så ressurser som ikke fant hverandre. Som ikke kunne gjøre det de var satt til å gjøre, i den tiden som var prekær og akutt. - Mange vil huske at HVs 016-avdeling. De hadde nettopp disse kapasitetene. Er dette et comeback for 016?

— Diskusjonen om 016 er vi egentlig ferdig med, i den forstand at det vi nå vurderer ikke nødvendigvis det samme. Men samtidig, det er jo et spørsmål man må stille den forrige regjeringen. For det var ikke vi som la ned 016.

- Dere hadde ikke gjort det?

— Vi var imot avgjørelsen da den ble tatt.

- Vil du protestere sterkt om noen sier at dette ligner veldig mye på HV-016?

— Vi mener altså at det igjen er nødvendig å vurdere om vi trenger den type enheter, se på behovet som et moderne HV og forsvar har for å bistå politiet i gitte situasjoner, sier Erksen Søreide.

Sier de er klare

Thomas Lund Nielsen var tillitsvalgt for HV-016. Nå sier han:

— Etter nedleggelsen lovet opposisjonen å etablere en kapasitet som 016. Det kan se ut som om det er det som skjer nå.

— Vi så at man ikke hadde kapasiteter da det smalt den 22. juli. Stortinget var lenge helt uten beskyttelse. Det var kjipt å sitte på sidelinjen. Dette var nettopp hva vi hadde advart om at kunne skje.

Ine Eriksen Søreide (H) forsvarer Gardens etablering av skytestillinger på Slottet 22. juli 2011.

— Vi er ikke opptatt av å få en oppreisning for 016. Vi er kun opptatt av at beredskap. - Hva med dere som utgjorde avdelingen, har dere holdt dere i form?

— Ja, alle er i form. Vi vil raskt kunne komme opp på det nivået vi hadde, sier Nielsen.

Forsvarer Garden

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold har kritisert Garden for å etablere beskyttelse rundt Slottet 22. juli 2011.

Det er en kritikk Eriksen Søreide er rykende uenig i.

— De har som oppgave å passe på Kongehuset. De gjorde det de skulle gjøre, sier hun.

Les også

  1. - Sunde hadde ikke myndighet til å legge ned HV-016

  2. Anklager HV for selvtekt

  3. HV-sjef frifinnes for sikkerhetsbrudd

  4. Lover satsing på Heimevernet