Norge

NHO vil heve AFP-grensen

Aldersgrensen for avtalefestet pensjon (AFP) kan bli satt opp fra 62 år, tror NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

  • Ntb

Hun sier til VG at hun tror den laveste alderen for uttak av pensjon er høyere om ti år. I dag kan 62-åringer i privat sektor ta ut pensjon og slutte i jobben eller jobbe ved siden av, uten avkorting.

— Jeg er sikker på at vi må se på det med alder og pensjon. Ti år fram i tid vil man se ganske store endringer. Det er stor sannsynlighet for at nedre grense for å ta ut pensjon vil være endret, sier Skogen Lund.

Les hele saken med abonnement