Sunnmøring dømt for å ha bestilt overgrep mot filippinske barn

En mann i 70-årene fra Sunnmøre er dømt til fengsel i tolv år og seks måneder for å ha bestilt overgrep via internett mot 65 jenter på Filippinene.

Saken har gått for Søre Sunnmøre tingrett. Fengselsstraffen er et halvt år strengere enn aktors påstand, ifølge NRK.

Ifølge dommen bestilte mannen over en periode på ett til to år overgrep mot 65 jenter, og de minste skal bare ha vært babyer. Retten slår fast at mannen «ved sine handlinger har vært med på å opprettholde en ekstremt brutal og kynisk sexindustri».

Først etter at bevis var lagt fram

Han har fått 10 prosent strafferabatt fordi han etter hvert vedgikk det han var tiltalt for, samt for at saken tok tid å oppklare og på grunn av sin høye alder. Retten poengterer samtidig at mannen ikke har bidratt til å opplyse saken, og at han først vedgikk det han var beskyldt for, etter at bevisene var lagt fram.

I retten forklarte mannen at han kom i kontakt med kvinner som var svært pågående for å få ham til å bestille overgrep mot døtrene deres, og at han betalte ned mot 8,50 kroner per minutt.

Ifølge dommen er det dokumentert overføringer til utlandet på totalt 489.000 kroner i den aktuelle perioden, og mannen har erkjent at dette er penger brukt på private chattetjenester.

Ønsket å hjelpe

Tiltalte forklarte i retten at han ønsket å bidra med penger til mat og utdanning og at dette var en motivasjon for å være med på privat chat.

– Retten finner å ikke kunne legge vekt på denne delen av tiltaltes forklaring. Retten viser til at det finnes hjelpeorganisasjoner som yter effektiv hjelp til fattige på Filippinene. Dersom tiltaltes intensjon var å hjelpe, ville det ha vært naturlig å gjøre dette via slike kanaler, heter det i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Axel Villads Lange, opplyser til NRK at han ikke har fått diskutert ankespørsmålet med klienten, men at det er svært aktuelt. Han reagerer på at straffen er strengere enn det aktor ba om.