Foreldres høytlesning for barn er halvert på ti år

Det viser svensk studie. - Bekymringsfullt hvis trenden er den samme hos oss, sier norske eksperter.

- Høytlesing gir barna tilgang til et språk som er løsrevet fra «her-og-nå». Det bidrar også til å styrke barnas begrepsapparat, noe som er viktig for den senere lesekompetansen, sier Trude Hoel ved Lesesenteret.

— For ti år siden var det 70 prosent som leste hver dag for barna sine, i dag er andelen kun 35 prosent. Det er urovekkende, sier Elisabet Reslegård til Sveriges Radio.

Reslegård er leder i svenske Läsrörelsen som nylig har foretatt en kartlegging av svenske foreldres høytlesning for barn.

Les hele saken med abonnement