Norge

Orføreren i Hole: - Jeg synes ikke dette passet helt i dag

På en dag da Anders Behring Breivik får større plass i nyhetene var det uheldig å offentliggjøre valg av minnested for Utøya. Det mener ordføreren i Hole, ordfører også 22. juli 2011.

Orfører Per Berger Foto: Storfjell Ingar

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Overfor Aftenposten er ordfører Per Berger (H) helt klar på at han synes offentliggjøringen av nasjonalt minnested for Utøya, på Sørbråten, kom på feil dag.

— ABB får større plass i nyhetene denne dagen

— Vi må prøve å legge en del ting bak oss. Slik sett er det bra med en avklaring om minnested. Men å koble dette opp til en dag da Anders Behring Breivik får større plass i nyhetene enn saken om minnested, synes jeg ikke er en god løsning, sier Berger til Aftenposten.

— Jeg kjente på akkurat dette da nyheten om offentliggjøring kom. Som ordfører også den gang plages også jeg litt av denne saken. Jeg synes ikke dette passet helt i dag, sier Berger.

Da Aftenposten torsdag ettermiddag spurte kommunalminister Jan Tore Sanner om timingen av offentliggjøringen, svarte han slik:

— Vi har selvsagt tenkt godt gjennom dette. Men det er nå beslutningen er klar. Det har også vært dialog med støttegruppen om dette.

Her kan du lese om Regjeringens argumentasjon for å velge Sørbråten nå.

Vil ikke ha en formening om varsel av rettssak

Torsdag ettermiddag varsler flere lokalt i Hole at de vil gå til rettssak for å få stanset det nasjonale minnestedet på Sørbråten.

— Vi får se om det blir en slik rettssak. Det utspillet har jeg ikke selv noen formening om, sier ordfører Berger.

- Hva tenker du selv om valg av løsning?

— Det som er valgt kan sikkert bli fint. Men man må være klar over at dette fortsatt vil være utfordrende for enkelte. Jeg hadde kanskje håpet at det ble lyttet bedre til kommunens eget forslag til sted, på Lauvodden, 400–500 meter lenger nord for Sørbråten.

— Sørbråten var jo fylkesmannen i Buskerud sitt forslag, sier Berger.

— Dette er ikke lett for meg. Jeg skal være ordfører for innbyggerne her, og samtidig være lojal til beslutninger fra overordnet nivå, sier han.

Men det er også noe ordføreren setter pris på:

Han ser positivt på noe av det hans partifeller i Oslo kommer med av støtte.

— Regjeringen har etterkommet våre krav om å få en psykososial vurdering av plassering av minnested, og om trafikkløsning, og dette er fulgt opp.

— Det ser også ut til at ønsker om belysning og tilpasning til selve stedet, slik at det blir mindre iøynefallende for dem som føler dette belastende, er fulgt opp, sier Berger.

— Jeg vet at det har vært jobbet lenge med denne saken, og at mange parter har vært involvert. Jeg har selv vært med på et par møter. Det har nok vært viktig å få på plass et minnested for pårørende og andre som har mistet sine, slik at de kan dra til et minnested uten å dra ut til selve Utøya, sier Berger.

Dette svarer statsråden

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier de har gjort et grundig arbeid, men at det ikke har vært mulig å finne en løsning som gjør alle til lags.

– Vi er opptatt av å få på plass skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet. Av hensyn til trafikksikkerhet vil staten finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten. Vi vil dessuten gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen om andre trafikksikkerhetstiltak, sier Sanner.

Ifølge ministeren er prisanslaget for minnesmerket og de tilhørende tiltakene anslått til 70 millioner kroner.

— Det har vært mange møter med berørte grupper, med kommunen og med enkeltpersoner. Det har vært en ny prosess nå i vinter, sier Sanner men slår fast:

— Alle blir ikke enige. Ulike syn lar seg ikke forene.

 • Kommunal – og moderniseringsdepartementet publiserte i april 2015 en rapport ompsykososiale konsekvenser for naboene av det planlagte minnestedet på Sørbråten.
  Hendelsene og prosessen rundt minnestedet har trukket mennesker fra hverandre, i stedet for å føre dem sammen, konkluderte rapporten.
 1. Les også

  Regjeringen velger omstridt Utøya-minnesmerke

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. KULTUR

  22. juli-minnesmerket etableres på Utøya-kaia

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Et konstruktivt Utøya-utspill

 3. KULTUR

  Utøya-naboer kritiske til nytt forslag om minnested: – Rettssaken går som planlagt

 4. KULTUR

  Naboer sier ja til minnesmerke på Utøya-kaia: – Det er ikke vi som er ofrene etter 22. juli

 5. KULTUR

  AUF og 22. juli-støttegruppen gir opp omstridt minnesmerke på Sørbråten

 6. KOMMENTAR

  Den bitre konflikten kan gå mot slutten. Det er på høy tid.