Norge

Ber om 1,3 milliarder i erstatning etter tørkesommeren

Gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 milliarder kroner etter den tørre sommeren i år, ifølge en ny prognose fra fylkene.

Mange bønder har fått ødelagt årets avling på grunn av tørke. Dette bildet er tatt på Romerike i juli. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB scanpix

 • NTB

Beløpet er 200 millioner kroner høyere en prognosene fra august, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det er varslet over 12.000 søknader, og høye erstatningsbeløp. Tallet er vesentlig høyere enn i et gjennomsnittsår, da det kommer rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.

Rundt en tredel av søknadene ventes å komme fra Oppland, Oslo og Akershus. Her tilsier prognosen at det vil søkes om nær en halv milliard kroner til sammen. Bare i Oppland ventes det 2.424 søknader.

I disse områdene har grovfôr- og kornproduksjonen sviktet.

Ulikt utslag

Den ekstreme tørken og sterke varmen har slått til ulikt i forskjellige deler av landet.

– Lokale regnbyger har også variert mye i tørkerammede områder. Det er derfor stor variasjonen mellom enkeltbruk også innen samme fylke. Det kom noe nedbør i august, men det var for sent for mange, kornet var bortimot modent, og enga har i varierende grad svart på nedbøren, opplyser Landbruksdirektoratet.

I intensive produksjoner som grønnsaker, poteter og bær, er det vanlig at bøndene har vanningsanlegg, men dette er ikke vanlig i korn- og grovfôrproduksjon.

Det er stor avlingssvikt i Agder og Øst-Norge, og noe mindre på Vestlandet. Agder fikk regn noe tidligere i august, så bøndene der tok igjen noe etter en meget krevende start på sesongen. På Østlandet har regnbygene falt ujevnt over landsdelen. Rogaland og Vestlandet ligger på 70–80 prosent av normalt avlingsnivå.

Mange har fått alt ødelagt

De som ikke har hatt vanningsanlegg på Sør- og Østlandet, har stort sett fått sin avling helt ødelagt i år. De med vanningsanlegg har også hatt en stor jobb med å vanne nok, og varmen har vært en utfordring i seg selv, selv om det er vannet nok, ifølge direktoratet.

Både kommuner og fylker rapporterer at det er svært vanskelig å anslå graden av avlingssvikt. Store arealer er rammet, og tapene blir først dokumentert når avlingen blir solgt. For å ha rett til erstatning, må avlingen være mindre enn 70 prosent av et normalår.

Prognosen er foreløpige tall, og de endelige tallene kommer først når utbetalingene er gjennomført. Søknadsfristen er 31. oktober, og da vil det bli klart hvor mange søknader kommunene og fylkesmennene skal behandle.

Bondeleder ikke overrasket

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er ikke overrasket over at prognosene for skadeerstatning stiger.

– Kornavlingene ble lavere enn forutsatt i august, og tap i andre sektorer er også oppdatert, sier han til NTB.

Han poengterer også at det totale tapet for landbruket er langt høyere.

– Tørkesommeren vil gi et verditap i landbruket på hele 5–6 milliarder kroner. Tørken vil også ha konsekvenser framover, for blant annet fôrsituasjonen og for enkeltbønders økonomi, sier bondelagslederen.

Saken oppdateres.

 1. Les også

  Ekstremvær kommer til å bli normalen

 2. Les også

  Tørkestress gjør at trærne gulner og kaster bladene

 3. Les også

  Slik har ekstremtørken rammet Oslo

 4. Les også

  Regnet hjelper ikke kornbøndene i Oslo-området. Denne bonden har trolig tapt et millionbeløp.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Landbruk
 2. Ekstremvær

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regn til ingen nytte for kornbøndene i Oslo-området: – Vi har trolig tapt et millionbeløp

 2. NORGE

  Bøndene har fått 123 millioner etter tørkesommeren

 3. NORGE

  I fjor tørket kornavlingen – i år kan det bli rekordinnhøsting

 4. NORGE

  Da Aftenposten møtte paret i sommer, hadde de et håp. Slik gikk det ikke. – Dette er dramatisk

 5. NORGE

  Småbrukarlaget mener tørken kan gi tap på 2–3 milliarder

 6. NORGE

  Bøndenes erstatningskrav kan overstige en halv milliard kroner