Forsvarssjefen om kartsaken: Fremmed etterretning har et godt bilde

– Det er åpenbare dilemmaer knyttet til det å offentliggjøre slike kart, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har publisert et kart over Forsvarets installasjoner og anlegg, inkludert strengt hemmelige anlegg.

Kartet inneholder nøyaktige koordinater over forsvarsanlegg, NATO-baser og andre installasjoner og anlegg som krever beskyttelse mot overvåking.

Ifølge nettstedet Aldrimer.no beskriver en ikke navngitt offiser, som har en rolle knyttet til militær objektsikring, at «dette er den største forsvarsskandalen i nyere tid».

Hverken statsminister Erna Solberg eller Forsvarsdepartementet har ønsket å kommentere saken overfor nettstedet Aldrimer.no. Det var dette nettstedet som først omtalte at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har publisert en kartbase over militære og andre sensitive anlegg, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Regjeringen.

Kartet viser tydelig en rekke topphemmelige militærbaser i Norge.

– Jeg tror de har et veldig godt bilde

– Om fremmed etterretning har et ønske om å vite hvor vi har ting, har de en masse kilder de kan lene seg på. Jeg tror at de har et veldig godt bilde, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Aftenposten.

– Du ser ikke på kartet som en trussel mot militære anlegg?

– Nei, jeg vil ikke gå så langt. Men at dette er et område der det ligger dilemmaer, det er åpenbart, sier Bruun-Hanssen.

Han påpeker at Forsvarets operative hovedkvarter, som tidligere hadde ansvaret for å lage denne type kart, sto i det samme dilemmaet som Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør nå når de skal peke ut flyforbudssoner for droner:

Idet man forteller at man har et område man ønsker å beskytte, gir man samtidig informasjon om det området.

– Når vi ser oss nødt til å formidle til publikum at det er forbudt å gjøre disse tingene ute i visse områder, gir vi samtidig informasjon om hvor ting befinner seg. Det blir et dilemma.

– Oppsummert, dette er et område som skaper dilemmaer, men det er ikke et område som gjør meg veldig bekymret, sier Bruun-Hanssen.

Anniken Huitfeldt (A)

Huitfeldt vil ha en forklaring

lederen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (A) sier at hun legger merke til at det er ulike vurderinger av alvorlighetsgraden av offentligjøringen av kartet.

– Vi vil be forsvarsministeren redegjøre for denne saken overfor Stortinget. Jeg kommer til å ta opp med kontrollkomiteen at dette også kan bli tema i den lukkede høringen om objektsikring som holdes 22. oktober, sier hun til Aftenposten.

– Men vil det være godt nok om dette skjer bak lukkede dører?

– Det som kan sies offentlig bør sies offentlig, men det blir jo opp til Regjeringen hva de mener de kan gå ut med, sier hun.

Huitfeldt reagerer på at forsvarsministeren skyver ansvaret for denne saken over til ulike etater.

– Dette er hans ansvar, sier hun.


Har du tips om denne saken?

For sensitivt materiale, bruk: Securedrop

  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
  • +47 911 39 554 (journalist Sveinung Berg Bentzrød)
  • +47 950 33 461 (journalist Alf Ole Ask)

Aftenposten beskytter sine kilder.

NEDERLANDSKE MILITÆRE GLEMTE å kjøpe vinterklær før vinterøvelse i Norge – nå får hver soldat 1000 euro for å handle selv.