Norge

Asyl-prognose: 8.250 asylankomster neste år

UDI, UNE og politiet anslår at det vil komme mellom 3.000 og 12.000 asylsøkere til Norge neste år og at det mest sannsynlige tallet er 8.250 asylankomster.

Illustrasjonsfoto.
  • NTB

Prognosen er dermed mer enn dobbelt så høy som det siste anslaget Utlendingsdirektoratet (UDI) har kommet med for 2016, skriver VG. UDI tror det vil komme 3.550 asylsøkere til landet i inneværende år.

– Presset på Europa er høyt. Situasjonen har ikke blitt bedre i Syria, i Eritrea er det ingen endringer, og det er ikke bedre i Afghanistan eller Irak heller. Situasjonen for flyktningene i Tyrkia eller Libanon er heller ikke bedre, sier Marie Hesselberg, som er enhetsleder for statistikk og analyse i UDI. Sammen med utlendingsnemnda (UNE) og politiet lager direktoratet prognoser for asyltilstrømmingen til landet.

For tiden er antall nye asylsøkere det laveste siden 1997, mens det kom over 31.000 asylsøkere i fjor. Grensekontroller i Europa er med på å holde antallet nede i år, men dersom disse kontrollene oppheves, kan tallet på asylsøkere stige igjen.

Det vil ikke bety at vi er på samme nivå som i fjor, men det vil påvirke, sier avdelingsdirektør Aleksander Åsheim i UDI. EU har som mål at grensekontrollene i Schengen skal være borte igjen innen utgangen av året. (NTB)

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Syria