Norge

Statsråd vil verne flere eiketrær for å forebygge insektdød

Miljøministeren utvider vern av hule eiketrær. – Puslete tiltak, svarer miljøorganisasjonen Sabima.

Eiketrær, som dette gamle treet ved Holmsbu, er en viktig biotop for insekter. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

 • Inger Lise Hammerstrøm
  Inger Lise Hammerstrøm
  Journalist

– Det er jo veldig skremmende tall, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om insektstudien som ble presentert denne uken.

Der kom det frem at over 70 prosent av insektene hadde forsvunnet fra tyske naturreservat de siste 27 årene. Forskerne mener årsaken er økt press på biomangfoldet fra jordbruk.

Det fikk Helgesen til å reagere. Nå vil han utvide vern av hule eiketrær.

– I et hult eiketre lever 1500 forskjellige arter, deriblant mange insekter. Vi vil nå øke vernet av disse trærne til også å gjelde trær som står i randsoner og alleer, sier Helgesen.

En del eiketrær i Norge er allerede omfattet av to vern: utvalgt naturtype og trær i produktiv skog. I produktiv skog omfatter det 4000 trær.

Les også

BAKGRUNN: – Det er nesten ikke insekter lenger, sier forsker

– Veldig tamt

Generalsekretæren i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima), Christian Steel, lar seg ikke imponere over Helgesens tiltak.

– Hvis dette er responsen fra Regjeringen på at kanskje over halvparten av insektene våre er i ferd med å forsvinne, så er dette veldig tamt, sier han.

Rett etter at statsbudsjettet ble offentliggjort, var Steel ute og kritiserte Regjeringens kutt på 200 millioner kroner fra posten om vern av biologisk mangfold i Norge.

Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, er ikke imponert over Helgesens tiltak. Foto: Joakim Kleven, Sabima

– I Norge har vi 200 arter som står på den mest akutte listen for å bli reddet, blant dem mange insekter. Med dette statsbudsjettet får vi knapt reddet én eller to arter, sier Steel.

– Da blir det puslete å bevare noen eiketrær, selv om det er bra, legger han til.

 • Aftenposten har skrevet om hule eiketrær tidligere: En hul eik er nemlig ikke bare et gammelt tre. Inni dem yrer det av verdifullt liv og biologisk mangfold

Helgesen: – Historisk økning i skogvern

Helgesen ler av Steels kritikk.

– I eiketrær har vi et av de viktigste levemiljøene for bitte små, men viktige arter. Det har vært et gap i vernet av disse trærne, som vi nå tetter med et utvidet vern, sier han.

– Men det er klart, det er ikke det som løser mangfoldskrisen, legger han til.

Han mener Steels beregninger for kutt i vern av biologisk mangfold, ikke er korrekte.

Regjeringen har i årets statsbudsjett foreslått å kutte 50 millioner kroner til skogvern og 33 millioner kroner fra vannmiljøtiltak. Truede arter får et kutt i budsjettposten på 10 millioner kroner. Ministeren forsvarer kuttene slik:

Vidar Helgesen er trygg på at hans regjering gjør nok for vern av biologisk mangfold. Foto: Jan Tomas Espedal

– Bevilgningene til skogvern er mer enn doblet de siste fire årene, og på vannmiljøtiltak er innsatsen i fireårsperioden nesten tredoblet. På posten for truede arter har det vært underforbruk.

– Er du trygg på at din regjering gjør nok for å bevare insektene, og få opp bestandene igjen?

– Jeg er trygg på at vi sammen med Venstre og KrF kraftfullt har styrket innsatsen når det gjelder vern av skog og vann og miljø. Vi har dessuten lagt inn forslag til forbud mot nydyrking av myr, som er viktig tiltak for klimaet og et naturmangfold.

– Og det er nok?

– Man kan gjerne si at det kan gjøres enda mer, men i skogvernet har vi avviklet køene av skogeiere som vil verne, og det har vist seg vanskelig i år å bruke hele bevilgningen til vern av truet natur. Det forteller at vi ligger på et meget høyt bevilgningsnivå.

Les også

LES OGSÅ: Statoil får inngå milliardkontrakter før Stortinget har vedtatt utbygging av oljefelt

– Stor enighet på Stortinget

Ifølge FNs konvensjon for biologisk mangfold skal vi stanse tapet av biomangfold innen 2020. Steel mener det ser dårlig ut for norsk naturmangfold med tanke på årets budsjett.

Vi bør handle før det står så dårlig til at vi ikke har noen insekter igjen. Med et budsjett på 1400 milliarder kroner mener jeg de kunne gitt en milliard ekstra til et så viktig formål, sier Christian Steel i Sabima.

Les mer om

 1. Kloden vår
 2. Skogvern
 3. Debatt
 4. Norge
 5. Klima
 6. Vidar Helgesen
 7. Miljø