Eirik Jensen-saken: Mange mente noe var galt. Et varsel forsvant. Ingen grep inn.

Hvorfor grep ingen i politiet fatt i mistanken mot Eirik Jensen tidligere? Dette spørsmålet ble enda mer tydelig med dommen som ble avsagt mandag.

Hvordan kan det være mulig at ingen grep inn mot Eirik Jensen hvis han har drevet gangstervirksomhet med landets største narkosmugler?

«Heller ikke vitneforklaringene fra (Eirik) Jensens kolleger og ledere har gitt retten svar på hvorledes det var mulig for Jensen å operere slik han gjorde i mange år – helt på siden av informantreglene, og uten tilsynelatende tilstrekkelig korrektiver og kontroll – uten at noen grep inn.»

Dette er ett av en rekke hardtslående poenger fra tingrettsdommen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Den rammer en passiv politiledelse hardt.

Etter at dommen falt mandag ettermiddag, har det vært svært vanskelig å få politiledere i tale. På spørsmål om hvorfor man ikke tok tak i anklagene mot Jensen, svarer politimester Hans Olav Sjøvold slik:

– Dette er det vanskelig å gi svar på.

Sentrale politifolk Aftenposten har vært i kontakt med, sier at det nå ligger an til en «ubehagelig granskning».

Les også

LES OGSÅ: Oslos politimester åpner for ekstern granskning etter Jensen-dom

Fulgte ikke opp

Dommerne i saken peker i dommen gang på gang på at det forelå anklager internt om at Jensen var «uren i travet» og «en møkkete politimann».

Men dette ble ikke fulgt opp.

Gjermund Cappelen i diskusjon med sin forsvarsadvokat Benedict de Vibe mandag formiddag, omgitt av polititjenestemenn.

Gjermund Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, hevdet i sin prosedyre i retten at det straffbare forholdet mellom Cappelen og Jensen burde ha vært stanset på et langt tidligere tidspunkt.

Cappelen hadde da forklart at han og Jensen allerede på midten av 1990-tallet «utviklet et usunt og samfunnsskadelig» forhold, noe dommer Heger og tingretten ved flere anledninger påpeker i dommen.

Lang fartstid i politiet

Eirik Jensen jobbet i Oslo-politiet fra 1977 av, samme år som han ble uteksaminert fra politiutdannelsen. I en periode jobbet han med oppryddingen av narkomiljøet i Slottsparken. Senere ble han ble han etterforsker på narkotikaavdelingen.

På 90-tallet ledet han kampen mot de kriminelle MC-miljøene i Oslo-området. Han var i en årrekke en av Oslo-politiets mest betrodde medarbeiderne. Han ledet Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray - og ble regnet som en krumtapp i arbeidet mot organisert kriminalitet.

I 2011 ble Jensen fjernet som sjef for prosjekt X-ray, og i 2013 ble han overført til en rådgiverstilling.

Han ble suspendert fra stillingen som politioverbetjent da han ble pågrepet i februar 2014.

Les også

KOMMENTAR: «Retten kler fullstendig av Eirik Jensen». Det skriver Inge D. Hanssen.

Jensen selv tok anklagene med ro

Allerede i 2003 fikk politiinspektør Einar Aas, som da var kriminalsjef i Asker og Bærum, tips fra mannskapene sine om at det var en «møkkete politimann» i Oslo. Navnet Eirik Jensen ble nevnt.

Ikke lenge etter kom det nye meldinger fra kriminelle om at en politimann i Oslo var «uren i travet». Igjen dukket navnet Eirik Jensen opp:

– Jeg kontaktet visepolitimester Hans Halvorsen for å spørre om hva vi skulle gjøre. Vi ble enige om å vente med å kontakte Spesialenheten, sa Aas under rettssaken.

Seksjonssjef Einar Aas vitnet i rettssaken mot Eirik Jensen i mars i år.

Aas konfronterte Eirik Jensen med at sistnevnte hadde et «grusomt og fryktelig renommé» i deler av norsk politi:

– Til min overraskelse tok Jensen dette med stor ro. Men fra Kripos, Stavanger og Sør-Trøndelag kom det bekymringsmeldinger, sa Aas.

Men politiinspektør Iver Stensrud, som hadde jobben som orgkrim-sjef før Aas, gikk god for Jensen. Det veide tungt for Einar Aas. Også andre politifolk har gått god for Eirik Jensen.

Les også

LES OGSÅ: – Fikk tips om «møkkete politimann». Det var Eirik Jensen.

Jensens tidligere sjef: – Ikke overbevist

Leif A. Lier, i dag pensjonist, var sjef for etterretningsseksjonen i Oslo-politiet. I flere år hadde han Eirik Jensen som en nær medarbeider.

– Du fulgte opplesningen av dommen. Ble du overbevist om at Jensen er skyldig i narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon?

– Nei, jeg ble ikke overbevist. Det er slik John Christian Elden påpekte, at alt må bevises, det er ikke nok at man synes og mener. Men jeg har ikke fulgt saken i retten, og det var så mange avbrytelser under NRKs sending at jeg må lese hele dommen før jeg kan kommentere mer rundt dette, svarer Lier.

Tidligere leder for etterretningen i Oslo politidistrikt, Leif A. Lier: - En trist dag for politiet.

– Kan få følger for flere i politiet

– Nå skal saken ankes til lagmannsretten. Der skal en jury kun svare ja eller nei på skyldspørsmålet. Vi har sett flere eksempler på at man er dømt i tingretten, for å så å bli frikjent i lagmannsretten, sier Leif A. Lier også.

– Dersom dommen blir stående, hvordan vil den påvirke tilliten til norsk politi?

– Det blir en helt annen skål. Dette er en trist dag for norsk politi. Det kommer til å bli en veldig stor intern diskusjon og vurdering av hvordan man skal gjøre ting i fremtiden. Pressen vil kjøre hardt på dette i månedene som kommer, og det blir spennende å høre hva sjefene i politiet synes og mener.

– Hva kan det komme ut av dette?

– Einar Aas, som selv kommer fra Asker og Bærum, sier at han varslet politimesteren sin om Eirik Jensen. Etter det vet vi ikke hva som skjedde. I Asker og Bærum bekreftes det fra politimesterhold at man kjente til saken, i Oslo kjente man ikke til den. Det forteller om veldig dårlig kommunikasjon.

– Hva sier dommen om passivitet fra politiledelsens side?

– Det er mange spørsmål å stille her.

– Kan dette få følger for politifolk?

– Ja, det kan den få, både for enkeltpersoner og for organiseringen av politiarbeidet, organisering av kilder. Hvis det skal legges så strenge regler som det nå antydes, tror jeg at det kan bli helt slutt på å få informanter til politiet. Uansett kommer dette til å vanskeliggjøre politiets arbeid i tiden fremover, sier Lier.