SAS får tilsyn og risikerer bøter for ny nettside

Flyselskapet SAS’ nye nettsider har vært utsatt for voldsom kritikk den senere tiden. Det kan ende i bøter for flyselskapet.

 Kunder raser mot de nye nettsidene til SAS. Nå vil Nå har direktoratet for IKT varslet tilsyn hos selskapet.
  • Knut-Erik Mikalsen

Nå går Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til det skritt å varsle tilsyn.

Difi, som skal sørge for gode IT-tjenester i offentlig og privat sektor, varslet tirsdag SAS om at man har gått i gang med å sjekke flyselskapets nye nettsider.

Det er reaksjoner fra ulike organisasjoner og direktoratets egne vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.

Kritikken mot de nye SAS-nettsidene har vært omfattende, blant annet gjennom et oppslag i Aftenposten der flere kunder klaget på at det var umulig å få bestilt billetter og at man hele tiden opplevde å få feilmeldinger.

I varslet til SAS skriver direktoratets tilsyn at dette gjøres «for å kontrollere om SAS’ nettsider følger lovkravene til universell utforming av IKT», som det heter i brevet.

Direktoratet skriver i brevet til SAS at folk er avhengige av en utforming av nettsidene som gjør at de ikke blir utestengt fra viktige funksjoner i samfunnet:

– Dette gjelder bl.a. eldre, kunder med dysleksi, kunder med nedsatt syn eller med norsk som andrespråk. Det å reise er en stor del av hverdagen til alle innbyggere. SAS er et av de største flyselskapene i landet og har flere tusen kunder daglig. Det er viktig at deres nettside og bestillingsprosesser fungerer for alle, sier Rygg.

Hvor enkelt er det å bestille billetter?

Malin Rygg

Formelt sett er det kode, design og innhold som vil bli sjekket.

Forventer en plan for å løse problemene

Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene. Dersom fordringene ikke blir gjort eller tilsynet ikke finner det tilfredsstillende, kan det bli snakk om forelegg og i verste fall bøter.

– Hvor store slike bøter kan bli, kan jeg ikke svare på. Vi har til nå ikke vært nødt til å ilegge bøter mot noen ennå, sier Rygg.

Erkjenner at sidene ikke er optimale

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS ønsker gjennomgangen velkommen, siden de har en helt ny IT plattform under utvikling.

– Sidene skal selvsagt være tilgjengelige for så mange som mulig, og oppfylle alle de krav for universell utforming som er gjeldende.

Han innrømmer at SAS selv ikke er fornøyd med sidene:

– I likhet med flere av våre kunder kan vi ikke si oss helt tilfredse med at funksjonaliteten foreløpig ikke er optimal. Men, vi kan garantere at dette har høy prioritet hos oss, og sidene er altså fortsatt under utvikling. Vi beklager igjen overfor dem som har latt seg frustrere over at sidene ikke har vært på det nivå man skal kunne forvente av SAS, sier Johansen.