Skolelederforbundet: «Vi mangler spisskompetanse på enkelte områder»

– De siste årene er det blitt et veldig press på skoledagen med åpenhet om resultater og kompetansemål som skal innfris. Kanskje har det gått på bekostning av dem som trenger litt mer fleksibilitet i skolehverdagen.

– Det er urettferdig både overfor familier og barn hvis det gis inntrykk av at lærerne har spisskompetanse på alle helserelaterte utfordringer, sier Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet.

– Min første reaksjon er at dette er trist å lese. Det er jo liten tvil om at foreldre til barn med ADHD har utfordringer nok, om de ikke også skal oppleve at skolen ikke tar dem på alvor, sier Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet, som organiserer rundt 1150 av rektorene i Norge.

Hun vet ikke hvor «vanlig» det som kommer frem i studien er, men legger til at hun tror mange lærere og skoleledere har møtt på problematikken en eller annen gang i løpet av karrièren.

– Viktig at man tillegger den andre gode intensjoner

Hvidsten Dahls erfaring er at skoler og lærere etterstreber å finne frem til gode tiltak, men påpeker at selv om barn har samme diagnose så vil man ikke nødvendigvis lykkes ved å sette inn samme tiltak.

– Noen ganger kan det være utfordrende å finne tiltak som passer for barnet.

– Kan man da komme i en slags forsvarsposisjon?

– Hvis man ikke har tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet på skolen til å innfri det man tenker er gode tiltak, så vil noen muligens prøve å forsvare det man klarer å få til. Så kan det være noen på andre siden av bordet som sier at dette er ikke godt nok for sitt barn, svarer Hvidsten Dahl.

Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet, som organiserer rundt 1150 av rektorene i Norge.

Hun mener det er helt avgjørende med en god dialog mellom skole og hjem.

– Det er viktig at man tillegger den andre gode intensjoner. Mitt utgangspunkt er alltid at foreldre vil det beste for sine barn og min erfaring er at de som jobber i skolen vil det beste for de elevene de har ansvar for.

At det ble sendt bekymringsmelding til barnevernet i fem av 30 tilfeller, slik studien beskriver, synes Hvidsten Dahl er et veldig høyt tall.

– Er det krevende å vurdere hva ulik adferd skyldes?

– Vi har i mange år sagt at vi mangler spisskompetanse på noen områder. Vi har veldig mange barn i norsk skole med ulike utfordringer. Jeg kan ramse opp mange andre områder enn ADHD. Som lærer og skoleleder er det komplekst å skulle vite hva som passer det enkelte barn. Det er urettferdig både overfor familier og barn hvis de gis inntrykk av at lærerne har spisskompetanse på alle helserelaterte utfordringer.

Hvidsten Dahl skulle gjerne også sett at det var flere med sosialpedagogisk kompetanse i skolen.– Dette er barn med ulike utfordringer også når det gjelder det sosiale og relasjonsbygging.

– Det er blitt et veldig press på skoledagen

Skolelederforbundet har lenge ønsket seg slik spisskompetanse, aller helst på skolenivå, nærmest mulig barnet.

Man kan lene seg på BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), men de avlaster ikke i selve skolehverdagen, påpeker Hvidsten Dahl.

– De siste årene er det blitt et veldig press på skoledagen med åpenhet om resultater og kompetansemål som skal innfris. Mange opplever nok at skoledagen er presset på alt man skal gjøre. Kanskje har det gått på bekostning av dem som trenger litt mer fleksibilitet i skolehverdagen.

Hvidsten Dahl skulle gjerne også sett at det var flere med sosialpedagogisk kompetanse i skolen.

– Dette er barn med ulike utfordringer, også når det gjelder det sosiale og relasjonsbygging. Hvordan klarer de å forholde seg til skoledagsrytmen? Mange vil trenge større grad av «slack» i løpet av en skoledag.

– Er det vanskelig å vite når man skal koble inn barnevernet?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi sier at det ikke skal være høy terskel hvis vi tror et barn har det vondt. Men hvis det er den veien man går når man opplever at foreldre ikke er tilfreds med skoletilbudet, burde man gå noen runder først, se om man kan finne ut av det sammen og eventuelt bruke fagpersoner som kan gi råd til familien og skolen.