Norge

Drammen er blitt bremsekloss for jernbanen

At det skal ta ti år å få til InterCity på den lille strekningen ved byen er latterlig, sier tidligere NSB-planlegger.

Togsettene er moderne, men Drammen stasjon ligger som en bremsekloss for moderne InterCity jernbane.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Slik ser eldre norsk jernbane ut, rett ved Drammen.
Ti år skal det ta før den lille strekningen Drammen-Kobbervikdalen får moderne, dobbeltsporet jernbane.

Drammen er kanskje den byen i Norge som har fått mest skryt de siste årene. For offensiv byutvikling. For evnen til å tenke nytt. For effektivitet.

Men selv om Jernbaneverket har betydelige lokaler på Drammen stasjon og NSB får reparert togene rett i nærheten, er suksessbyen blitt en bremsekloss for moderne jernbane på Østlandet.

Av alle strekningene som gjenstår før moderne InterCity-strekninger fra Oslo til Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss skal stå klare, i 2024-2026, er Drammen-Kobbervikdalen det minste.

Likevel er det satt av ti år til planlegging og bygging.

Sist på motorvei også

Mange vil huske at Drammen-Kobbervikdalen også var den siste strekningen på E18 mellom Oslo og Tønsberg som bare hadde tofelts vei.

— Det er selve stasjonen som er mest komplisert, sier prosjektdirektør i Jernbaneverket Anne Siri Haugen.

— Et alternativ er jo å bygge en lang tunnel gjennom dalen. Men vi må vite at stasjonen fungerer for trafikk i alle retninger i årene som kommer, sier Haugen.

- Skal retningen på linjene ut fra Drammen endres?

— Nei.

- Er det ikke tidligere både planlagt, og vedtatt, hvor tosporet bane kan gå fra Drammen gjennom Kobbervikdalen?

— Jo, og vi går gjennom eldre planer. Men flere forutsetninger for stasjonen er endret, som tekniske løsninger, behov for parkering av togsett etc, sier Haugen.

At den lille strekningen krever ti år får Jon Hamre, som har lang fartstid fra NSB og nå er privat planlegger, til å fnyse.

— Det er jo primært en tunnel som skal bygges. Dette er latterlig. Problemet er jo alle som skal mene noe i dagens planleggingssystem, sier Hamre.

Drammen håper å overraske

Til tross for at trasé Drammen-Kobbervikdalen for dobbeltsporet jernbane er planlagt flere ganger, og sannsynligheten er stor for tunnel, er Drammen kommune så vidt i gang med en ny kommunedelplan med tanke på jernbanestrekningen.

Den skal man holde på med frem til 2017.

- Ordfører Tore Opdal Hansen (H), trenger dere virkelig to og et halvt år på dette?

— Vi skal legge opp til en så rask behandling i Drammen som mulig. Det skal i alle fall ikke stå på oss. Samtidig ser jeg at Drammen stasjon er komplisert som endestasjon for lokaltog til Oslo og arena for Vestfoldbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen.

- Er to og et halvt år raskt?

— Nei, det er vel ikke akkurat raskt. Men vi håper å behandle dette raskere enn det. Jeg håper at Drammen kommune kan overraske,

- Virker ti år alt i alt på denne strekningen mye?

— Det har jeg ikke forutsetninger for å mene noe om, sier Opdal Hansen.

Forsinkede tog under fremtids-tale

Søndag skrev Aftenposten at hverken de rødgrønne eller de blå så langt har klart å gjøre noe med planleggingstiden for InterCity-nettet på Østlandet.

Dette ble et hovedtema under en stor konferanse om InterCity i Oslo mandag.

— Jeg ønsker å bygge InterCity kjappere! Jeg er optimist på fremdriften, men jeg kan ikke i dag love noe, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han inntok talerstolen på Thon hotel Opera.

— Vi må huske på at den nye regjeringen har sidestilt Ringeriksbanen med resten av InterCity, og at vi har bevilget 540 millioner til planlegging av InterCity for 2015. Det er mer enn til planlegging totalt for jernbanen 2012–2014, sier Solvik-Olsen.

Symptomatisk for situasjonen for norsk jernbane var det store forsinkelser over hele Sør-Norge i timene før han gikk på talerstolen.

Dovrebanen var stengt i begge retninger. Et tog hadde havarert på Østfoldbanen. Til tross for mildvær var det «glatte skinner» over Østlandet, og også på Jærbanen og Voss-Bergen var det forsinkelser.

Forsinkelser koster 5,5 mrd.

Ifølge en analyse fra hovedorganisasjonen Virke koster forsinkelser for dagpendlere til Oslo over 5,5 milliarder kroner årlig.

Analysen tar utgangspunkt i samlede forsinkelseskostnader for et utvalg pendlere, der verdisetting av forsinkelsene er basert på gjennomsnittlig årslønn.

Virke sier det er 82.000 registrerte dagpendlere fra de ti kommunene der flest pendler til Oslo. Forsinkelseskostnaden er definert som «kostnaden ved reisetid utover ordinær reisetid i forbindelse med arbeidsreisene».

Ved å forutsette at 40 prosent av pendlerne reiser med tog, og 40 prosent med bil, kommer Virke til at årlige forsinkelser som følge av et for dårlig tilbud på vei og bane beløper seg til 5,5 mrd. kroner.

Les mer om

  1. Samferdsel