Langt færre døgnplasser i psykiatrien

Fra 1973 til 2007 ble antall døgnplasser ved psykiatriske institusjoner mer enn halvert, fra 13763 til 4769.

–Flertallet av folk med alvorlige sinnslidelser er i dag ikke i psykiatriske institusjoner. De er hjemme hos seg selv, sier klinikksjef Magnus Hald ved Åsgård sykehus i Tromsø.

Harald Nesvik (Frp), leder i Helse— og omsorgskomiteen på Stortinget, mener pendelen nå har svingt for langt:

–Terskelen for å bli innskrevet er blitt for høy.

I går ble det kjent at helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) setter ned et utvalg som skal granske trippeldrapet i Tromsø, og alle andre drap begått av mennesker med kjent psykisk lidelse de siste fem årene.

Fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen, skal lede utvalget, som vil ha medlemmer med kompetanse fra helsevesenet, politiet, fengsler og kommuner.


Utga seg som fiskeriinspektør før drapene

Dagen før trippeldrapet i Tromsø oppholdt den trippeldraps— siktede 38-åringen seg på den russiske fiskebåten «Rand» under falskt flagg som fiskeriinspektør. Da 38-åringen forlot båten ved midnatt natt til søndag sa han til mannskapet at han ville komme tilbake mandag for å fortsette inspeksjonen.

–Han var ombord i 15 timer og både spiste og sov der, sier skipsagent Kaj Tore Nilsen. Han fortalte siden mannskapet hvem den angivelige fiskeriinspektøren egentlig var.

–De ble sjokkert og overrasket som alle andre, sier Nilsen.