Norge

Tjener millioner på barnehager

De siste ti årene har Benn Harald Eidissen (t.v.) og Even Carlsen bygget en rekke barnehager, noe som har gitt solid utbytte. Pengene er brukt til å utvide virksomheten.

Mer enn 24 milliarder kroner brukes i år for å innfri Regjeringens prestisjeprosjekt om full barnehagedekning. Flere store private aktører benytter muligheten til å tjene millioner på å bygge barnehager.

  • Solveig Ruud
    Journalist

Snart 250 000 barn har nå plass i barnehage. Likevel har Regjeringen ennå ikke innfridd løftet om plass til alle som ønsker det. Derfor foreslo Regjeringen i forrige uke enda mer penger til nye barnehageplasser. Regjeringens "hjelpere" for å nå målet — som finansministeren tidligere har satt sin stilling inn på - er ikke minst de private utbyggerne. De har stått for den største veksten de siste årene.Derfor er det gode tider for private gründere som vil tjene penger på de rødgrønne politikernes tiltak for å nå målet. Det er mye lettere å tjene penger på barnehager enn på private skoler. Restriksjoner på å ta ut utbytte av barnehagemarkedet er praktisk talt fraværende.

Bygger.

Og aktørene er mange. Gjennom en årrekke har Benn Harald Eidissen og barndomsvennen Even Carlsen (46) bygget og drevet barnehager i Lofoten, Bodø og Tromsø. I Tromsø var barnehagedekningen på slutten av 90-tallet så lav at de fikk låne tomter gratis av kommunen. Nå, mer enn ti år senere, blomstrer virksomheten som aldri før. Eidissen eier litt over halvparten av barnehageimperiet, Carlsen resten.Etter at de startet sine første barnehager, syntes Eidissen det var såpass mange regler å forholde seg til at den profilerte Høyre-mannen samtidig dro i gang Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Alt går sammen.

Konsernet huser i dag 17 barnehager som hver er private aksjeselskaper. Ved siden av å bygge og drive barnehager, bidrar Eidissens konsern med vedlikeholdsfolk og vaktmestere, samt hjelp til fakturering og regnskapsføring. Samtlige barnehager og selskaper leier husrom av et eiendomsselskap som også er en del av konsernet.Det betyr at alle barnehagene har utgifter som går oppover i systemet til Eidissen og Carlsen, som selv fastsetter prisen.- Vi har selvsagt basert oss på markedspris, og tar ikke noe høyere pris enn andre. Heller tvert imot, sier Eidissen og understreker at hans og Carlsens selskap er bygget sten for sten hele veien.Tre fjerdedeler av alle inntektene Eidissen Consult hadde i 2006, kom fra det offentlige. Barnehagene mottok omkring 94 millioner kroner i tilskudd fra stat og kommune. Politikerne har laget regler som fører til at godkjente private barnehager har krav på alt fra investeringstilskudd til driftsstøtte.

For mange barn.

Barnehagene i Tromsø har i mange år hatt flere barn pr. kvadratmeter enn den statlige normen tilsier. Men først i det siste har fylkesmannen slått alarm. I selskapets fem barnehager var det ved årsskiftet 428 barn - mellom 30 og 40 for mange ifølge retningslinjene. Fylkesmannen foreslo derfor å holde tilbake statstilskudd. Barnekompaniet i Bodø er tidligere blitt refset av Forbrukerombudet bl.a. fordi foreldrene måtte betale to måneders forskudd for en plass.

Utbytte.

På toppen av konsernet sitter Eidissen og Carlsen og tjener penger. Fra 2002 til 2005 tok Eidissen ut drøyt 12 millioner kroner i utbytte. Carlsen tok ut et ekstraordinært utbytte på drøyt 5 millioner kroner i 2005.- Vi kunne ikke overtatt alle barnehagene i Bodø for tre år siden hvis vi ikke hadde reinvestert utbytte i det. Vi har ingenting å skjule. Alt vi gjør, tåler å stå på forsiden av de store riksavisene, sier den frittalende nordlendingen.

Trygge Barnehager.

Eidissen og Carlsen er langt fra alene på den private barnehagearenaen. En av Norges største aktører innenfor bygging og drift av barnehager er Trygge Barnehager, som eies av Eli Sævareid og mannen Sigurd Steen Aase. De grunnla konsernet da de ikke fikk plass til egne barn i barnehage på midten av 1980-tallet. Først levde de av å etablere og bygge barnehager. Etter hvert har de også gått i gang med å drive barnehagene selv. Nå driver de barnehager nok til å gi 5500 barn et tilbud i ca. 70 barnehager rundt omkring i hele landet.Fra og med 2000 til 2004 har eierne tatt ut tilsammen 36,3 millioner kroner i utbytte fra eierselskapet Vista Holding, som også eier andre virksomheter. De sier selv at poenget med å ta ut utbytte blant annet er å flytte kapital til annen virksomhet.Eli Sævareid ønsker ikke å kommentere egen inntjening.