- Fødende vil ikke være til bry og venter for lenge hjemme

Dobling i antall fødende som ikke rekker frem. De fleste av dem bodde i storbyer.

Professor og overlege Pål Øian fant for noen år siden at flertallet av fødsler utenfor sykehus ikke skjedde i distriktene, hvor fødende måtte påregne lang reisevei, men heller rundt storbyene.

I 2013 var det 401 kvinner som ikke rakk fram til fødestedet før barnet ble født. De fleste av dem bodde i storbyer.

Tidligere i høst var det oppslag i media om at dobbelt så mange fødes utenfor sykehus. Der gikk det fram at det var en dobling i slike fødsler de siste 30 årene. Lang reisevei på grunn av nedlagte fødesteder blir tillagt deler av skylden.

Les hele saken med abonnement