Norge

Bare de tunge kjøretøyene ødelegger norske veier

afp000607658-fayACd79ef.jpg Foto: Borgen, Ørn E.

Personbilene er frikjent. Tungtransporten gis all skyld for å bryte ned veiene. Nå skal prisen på bordet.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Latvierne Glindars og Imants har god oversikt der de sitter i hver sin kjempe ved E6 i Ås. De ser at tungtransport gjerne utgjør hvert fjerde kjøretøy, på en strekning som sluker mye av de 12–15 millioner tonn med gods som i år går inn og ut av Norge langs veiene.

Tallet på tunge kjøretøy i Norge øker voldsomt. Det samme gjør konsekvensene.

Mange vil svare som landets nye samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen (Frp), da vi på hans første dag som statsråd ba ham spontant fordele skyld for veislitasje, mellom personbiler og tungtransport.

— Jeg har trodd at ett vogntog tilsvarer ca. 50 personbiler, sa Solvik-Olsen.

Bare de tunge

Han er i nærheten, om man kun ser på piggdekkslitasje, på veienes aller øverste lag. Men når det kommer til fysisk ødeleggelse, nedbryting av veiene, ned gjennom lagene, er svaret et annet:

Her får man et inntrykk av vekten som bryter ned veiene i Norge. Foto: Ørn E. Borgen

— Det spiller ingen rolle hvor mange personbiler som kjører på veiene. Bare tungtransport bryter ned, sier Arild Ragnøy ved Statens vegvesen.

- Alle analyser jeg har sett viser at all slitasje kommer av de tunge bilene, null fra privatbiler, sier Harald Tune Larsen ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

- Dette er også vår antagelse, sier Jan Erik Nilsson ved VTI, svenskenes svar på TØI.

Derfor blir det flere

Mange norske veier er bygget for trafikk og bilvekt fra flere tiår tilbake. Nå skal de belastes mer:

Tømmertransporten har fått tillatelse til å kjøre med lengre, og tyngre vogntog på utvalgte veier i Norge. Foto: Ørn E. Borgen

  • Tungtransport på norske veier øker voldsomt.
  • Godstog taper — ikke minst fordi de viktigste linjene til Bergen og Trondheim stadig er stengt.
  • Den nye regjeringen vil slippe fritt modulvogntog, såkalte monstervogntog.
  • Tømmernæringen får kjøre ekstra lange vogntog på stadig flere veier.

- Veiene i Norge dårlige

At tungtransporten ifølge forskerne bærer et så stort ansvar er vanskelig å forstå for sjåføren Imants, som er på vei til Oslo med 17 meter bil og en last på nærmere 20 tonn, og for Glindars, som skal til Uddevalla med rundt 15 tonn.

— Men det er riktig at norske veier er dårlige, svingete og smale. Jeg ville aldri kjøre her vinterstid, sier Glindars.

Men bare fra april til juni økte nettopp baltiskregistrerte vogntog markedsandelen i Norge fra 5,5 til 5,9 prosent, sammenlignet med 2012. Polskregistrerte vogntog følger på.

Fem milliarder tonnkilometer

Også innenlands tungtransport øker. Fra januar til mars i år gikk godstransport med norskregistrerte biler opp med 6,2 prosent, sammenlignet med i fjor. Mengden "utført transportarbeid for norske lastebiler" økte med 4,5 prosent, til nesten fem milliarder tonnkilometer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er denne vekten som valser ned norske veier, lager "hengekøyer" av hjulspor og deformerer lagene under asfalten.

Les også

Halve veien mellom Oslo og Bergen er for dårlig

Nå er både Nilsson i VTI og Tune i TØI i gang med å måle konsekvensene i kroner og øre. TØI jobber på oppdrag både fra Samferdsels-, Miljø— og Finansdepartementet. En rapport skal være klar i 2014.

Da skal også Nilsson være i mål.

Tunge må betale mer?

I Sverige ser man dessuten på om nyere veier takler dagens og fremtidens tungtransport bedre. Og om ikke tungtransport betaler for lite, med tanke på nedbrytingen de forårsaker.

Hittil har man sett på faktiske vedlikeholdsutgifter for å beregne prisen på veislitasje.

Ifølge sjefingeniør Even K. Sund skal det fremover brukes mer enn tre milliarder kroner årlig bare på vedlikehold av riksveiene (10 000), delvis for å holde dem på samme nivå som i dag, delvis for å ta igjen etterslep.

På E6 gjennom Akershus og Østfold er det perioder der det kommer flere tungtransportkjøretøyer enn personbiler. Foto: Ørn E. Borgen

Tilsvarende tall foreligger ikke for fylkesveiene (44 000 km). Men Veivesenet har beregnet prisen for det oppsamlede forfallet på disse veiene til mellom 45 og 75 milliarder kroner.

Lastebilnæringen ser ikke lyst på å skulle betale mer for å kjøre på norske veier.

Harry Kristoffer Nilsen er fylkesleder for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og leder av Sørum Transport.

Han har regnet på hva et norsk vogntog fra Østlandet i dag bidrar med i ulike avgifter.

— Det kjører ca. 110 000 km i året. Tar vi med dieselavgifter, CO2-avgifter, bompenger og vektårsavgiften snakker vi om et gjennomsnitt på 350 000 kroner. Tar man også med momsavgiftene blir beløpet mye, mye høyere, sier Nilsen.

Les også

Telehiv? Her ser du hvorfor!

Også NLF-leder Geir A. Mo er bedt om spontant å fordele skyld for veislitasje mellom personbil og tungtransport.

— Min første tanke er at personbiler bærer det største ansvar. Men regner man slitasje som nedbryting av veien står nok tungtransport for en større andel. Når forskerne sier 100 prosent blir jeg likevel overrasket, sier Mo.

— Men umiddelbart vil jeg stille flere spørsmål tilbake. For er ikke vedlikehold av norske veier så vanvittig forsømt? Veikroppene ble jo laget for en helt annen bæreevne enn det som kreves i dag. Hvis forskerne har rett må man se på hvordan veiene er bygget, sier han.

- Hva om en større del av regningen for vedlikeholdet skulle bli sendt til lastebilnæringen?

— Vi betaler allerede enorme summer i avgifter. Tre ganger så mye bompenger som personbiler. Og som Nilsen har regnet ut, et sekssifret beløp alt i alt, i året for hver bil, sier Mo.

Les også

Kleppa tar telehivregningen

Les mer om

  1. Samferdsel