Norge

Nye stillinger ledig: Felthumanist og feltimam

Kun 21 prosent av norske soldater føler tilknytning til kristendommen. Nå skal feltprestene i Forsvaret få selskap av en felthumanist og en feltimam.

- Soldater har i flere år etterlyst et mer variert tros - og livsynstilbud i Forsvaret, sier Camilla Kolsrud Hansen og Jens Kristian Øvstebø, som begge har fortsatt i Forsvaret etter førstegangstjenesten, som landstillitsvalgte for Hæren og Luftforsvaret. Foto: Dan P. Neegaard

 • Liv Berit Tessem

– Vi har i mange år påpekt behovet for et mer variert tilbud, sier Camilla Kolsrud Hansen og Jens Kristian Øvstebø.

De er glade for at Forsvaret nå vil utvide livssynstilbudet. Som landstillitsvalgte for Hæren og Luftforsvaret har de erfart at mange soldater ønsker seg dette.

– En gjenganger er at kostholdet i Forsvaret kan by på utfordringer for soldatene på grunn av religion. I tillegg mangler det flere steder livssynsnøytrale tilbud når det gjeldre bønn, sier Hansen.

– Mitt inntrykk er at det er blitt større forståelse for dette i de siste årene, legger hun til.

Feltprest forbereder gudstjeneste under natoøvelsen Cold Response i Trøndelag tidligere i år. Foto: Stina Nymark Brekke / Forsvaret

- Forsvaret har ingen registerering av hva slags tro- og livssyn soldatene har, men tillitsvalgte har i flere år påpekt behovet for at mer variert tilbud, sier Camilla Kolsrud Hansen og Jens Kristian Øvstebø. Foto: Dan P. Neegaard

Større andel som ikke er religiøse

Soldatenes tro- og livssyn samsvarer på enkelte punkter med resten av befolkningen, viser en ny, elektronisk undersøkelse i Brigade Nord gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt. Men aldersgruppen har avvik i andelene som oppgir at de ikke er religiøse eller har tilknytning til noen religion når de starter førstegangstjenesten.

Foto: Anne Gjertsen

 • En av fire opplever at de har tilknytning til tro eller livssyn.
 • Tre av fire deltar aldri i religiøse aktiviteter i løpet av året.
 • Halvparten har ikke noen spesielle tro/livssyns ønsker ved behov for en samtale ved inntak.
 • En av fem ønsker å snakke med en feltprest når de starter rekruttjenesten.

Feltprestkorpset har siden 2015 hatt et prøveprosjekt med to rådgivere for å bistå soldatene med samtaler og livssynsritualer knyttet til humanistiske og islamske tradisjoner.

Fra høsten vil nye rekrutter, soldater og befal møte en fast ansatt felthumanist og feltimam i Feltprestkorpset. Human-Etisk Forbund skal være sendeorganisasjon, og kvalitetssikre og følge opp felthumanisten.
Hvilket islamsk trossamfunn som skal være sendeorganisasjon avhenger av hvem som søker – og får jobben som feltimam.

Human-Etisk Forbund applauderer tiltaket

I land med større religiøst mangfold enn Norge har felthumanister, feltimamer og feltrabbiere tilbudt livssynsåpne og religiøse tjenester i sine lands forsvar i en årrekke.

– Vi synes dette er en svært positiv utvikling, Norge blir et stadig mer mangfoldig og sammensatt samfunn. Det er fint at Forsvaret tar utviklingen på alvor og inkluderer flere livssyn i sitt tilbud til soldater og ansatte, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile.

– Men i utgangspunktet hadde vi foretrukket en ordning der Forsvaret selv organiserte et nøytralt tilbud i førstelinje, og så lot reell etterspørsel være avgjørende for dimensjonering av livssynsbetjeningen.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, synes det skal bli spennende å se hvem som søker jobb som felthumanist i Forsvaret. Foto: Borgen, Ørn

Det skulle bare mangle

– Supert! sier feltprost Alf Petter Hagesæther. Han har i flere år vært pådriver i arbeidet for å få til et bredere tro- og livssynstilbud til soldater og befal.

– Det skulle bare mangle om ikke Forsvaret skulle evne å bistå mennesker, som i siste instans er villige til å ofre livet for konge og fedreland, med deres livssynsbehov.

Feltprost Alf Petter Hagesæther er glad for at Forsvaret nå vil få et permanent tilbud til ansatte, befal og soldater med andre tro og livssyn enn kristendommen. - Det gjenspeiler at Norge er blitt et mer mangfoldig samfunn.

Feltprestkorpset har ansatte prester med tilknytning til både Den katolske kirke og frikirker. Ettersom andelen av ungdom med livsynshumanistiske preferanser og andre religioner har økt, har også behovet for andre formaliserte tilbud vokst.

– Gjennom vårt internasjonale samarbeid har vi sett hvordan land som Nederland, Storbritannia og USA har hatt andre tradisjoner enn oss og vi har lært av deres erfaringer.

 1. Les også

  Slik vil Regjeringen ha fremtidens forsvar

 2. Les også

  NATOs gladeste forsvarssjef: - En god dag for Forsvaret

 3. Les også

  Stopper vardebrenning fra sinte HV-soldater

 4. Les også

  Ny uvisshet om Hæren | Per Anders Madsen

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Livssyn
 3. Kristendom

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Prestemonopolet i offentlige institusjoner vil opphøre

 2. NORGE

  Offiser vil fase ut prestene: – Religion splitter Forsvaret

 3. NORGE

  Slik blir morgendagens norske forsvar

 4. NORGE

  Varsler nye slag om nedleggelser i Forsvaret

 5. NORGE

  I dag legger Regjeringen frem Forsvarets langtidsplan

 6. NORGE

  Direkte kl. 12: Forsvarsplanen legges fram