Norge

Umulig å sikre seg mot juks

  • Anne Hafstad
  • Saken om Celebra er meget alvorlig. Men det er ikke mulig å forhindre at slikt skjer, sier Charlotte Haug.

Aftenpostenskrev i går at de to legemiddelgigantene Pfizer og Pharmacia samt forskere som jobbet på oppdrag fra dem, nå blir beskyldt for å ha holdt viktig informasjon om bivirkninger tilbake. Forskerne publiserte en undersøkelse i det anerkjente amerikanske legetidsskriftet JAMA som viste at den nye leddgiktmedisinen Celebra hadde langt mindre bivirkninger enn de gamle og mest brukte leddgiktmedisinene. Forskerne presenterte resultater etter et halvt års bruk av Celebra til tross for at de visste at resultatene etter ett år viste at Celebra hadde like mye bivirkninger som de gamle medisinene.-Denne saken er fryktelig alvorlig. At forskeren skal ha tatt avgjørelsen om publisering uavhengig av firmaene slik det blir hevdet, høres helt usannsynlig ut. Det viser hvor viktig det er at etikken har en sentral plass i medisinsk forskning og i publisering av slike resultater, sier redaktør Charlotte Haug i Tidsskrift for Den norske lægeforening.-Kunne dette skjedd i Norge?-Ja det kunne det. Vi kan ikke sikre oss 100 prosent mot juks. Når det er sagt er det lite trolig at det ville skje her fordi et norsk legetidsskrift ikke vil være stort nok for industrien i slike sammenhenger, sier Haug.Hun opplyser at det norske tidsskriftet har tatt i bruk egne skjemaer hvor alle som sender inn vitenskapelige artikler for publisering må svare på om de har noen bindinger til industri eller på noen måte kan ha økonomiske interesser i at dette publiseres.

Reagerer kraftig

Også lederen i Legeforeningens Rådet for legeetikk, professor Reidun Førde reagerer kraftig på det som er kommet frem.-Det er alvorlig og viser behovet for uavhengig forskning, men overrasket er jeg ikke. Det finnes etter hvert en del stygge eksempler på at industrien står bak uredeligheter, sier Førde.Og hun legger til:-Det bekymringsfulle er at leger er med på å låne navnet sitt til dårlig forskning. Det vi ikke vet er hvor mye det er av slike ting som ikke blir avdekket, sier Førde.-Hva kan gjøres?-Vi må lage noen etiske regler og det må slåes hardt ned på leger som bidrar til slikt. Det aller viktigste tror jeg er at offentlige myndigheter nå ser at vi må ha klinisk forskning som er uavhengig av industrien, sier Førde.Hun mener myndighetene har et ansvar som de i dag rett og slett ikke tar.-Myndighetene skviser mer og mer forskning over på industriens hender ved å ikke sørge for at det finnes midler til uavhengig forskning, sier Førde.

Les også

  1. Pådro seg nye plager - måtte slutte med Celebra

  2. Legemiddelprodusenter avviser kritikken

Les mer om

  1. Helse