Norge

27-åring for retten i ankesak etter drap med padleåre på Ekeberg

En 27 år gammel mann må i dag møte i Borgarting lagmannsrett etter å ha anket en drapsdom på 13 års fengsel. 

En person ble funnet drept i en leilighet i Oslo 21. desember 2014. En 27 år gammel mann ble av Oslo tingrett dømt til 13 års fengsel for drapet, men mannen har anket skyldspørsmålet til lagmannsretten. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix.
  • NTB

Oslo tingrett kjente ham i oktober i fjor skyldig i forsettlig drap ved å ha påført en 53 år gammel mann gjentatte slag i hodet med en padleåre og muligens også med en lysestake.

53-åringen ble funnet død i en leilighet på Ekeberg i Oslo før jul i 2014. Ved siden av avdøde, fant politiet en padleåre tilsølt av 53-åringens blod.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at 27-åringen hevdet å ha slått mannen med en lysestake, men retten fant det bevist at padleåren var brukt, muligens i kombinasjon med en lysestake.

Anket skyldspørsmålet

27-åringen har anket over skyldspørsmålet. I forkant av saken i tingretten erkjente han straffskyld for kroppsskade med døden til følge, men ikke forsettlig drap, som han ble dømt for.

I dommen fra tingretten het det imidlertid at de «overhodet ikke var i tvil» om at tiltalte «anså det som sikkert eller overveiende sannsynlig at fornærmede ville avgå med døden som følge av den volden han utsatte ham for».

De fant det bevist at 53-åringen lå forsvarsløs på gulvet da slagene rammet ham, og i straffeutmålingen vektla de at de mente drapet fremsto som rått og brutalt.

– Fabrikkerte bevis

Hendelsen skjedde ifølge dommen som følge av en uoverensstemmelse i leiligheten under et nachspiel i desember 2014. Den drepte 53-åringen skal ha slått en kvinne i ansiktet, før han ble slått ned i gulvet av en annen mann. Deretter gikk tiltalte ifølge dommen til angrep på 53-åringen da han forsøkte å reise seg opp.

I tillegg til drapsdommen, ble 27-åringen funnet skyldig i å ha gitt uriktige opplysninger til retten og politiet ved å fabrikkere bevis. Dette førte til at en annen ble siktet i saken og varetektsfengslet, heter det i dommen.

Borgarting lagmannsrett har satt av seks dager til saken.

Les mer om

  1. Drap
  2. Oslo