Rapport: Likestillingen i Norge svekket under de blåblå

22 organisasjoner mener likestillingen er svekket under dagens regjering, viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité.

Likestillingen i Norge er blitt dårligere etter fire år med barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) i ministerstolen, mener 22 organisasjoner. Foto:

Den såkalte skyggerapporten er skrevet i forbindelse med at norske myndigheter i november skal eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomité i Genève, noe som skjer hvert fjerde år.

– Vi hadde mange kritiske merknader også for fire år siden under den rødgrønne regjeringen. Men siden den gangen har utviklingen bare gått nedover, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål, til NTB.

Kritisk til Horne

Organisasjonene mener Regjeringen på en rekke områder har svekket likestillingen, blant annet i den nye likestillingsloven som trer i kraft neste år. De er også skuffet over likestillingsminister Solveig Hornes (Frp) innsats.

– Vi har en likestillingsminister som er svært lite opptatt av likestilling, bortsett fra temaer der likestillingsspørsmål kan kobles til etnisk bakgrunn eller muslimske menn som diskriminerer, mener Lindstad.

– Det at man kobler på det etniske perspektivet hver gang det er snakk om likestilling, er en klar svekkelse av forståelsen for at vi har en rekke store strukturelle likestillingsspørsmål vi må gjøre noe med i Norge, sier Lindstad.

Hun peker på at FNs kvinnekonvensjonskomité kom med en rekke kritiske merknader om likestillingssituasjonen i Norge for fire år siden, men mener Regjeringen i stor grad har ignorert disse.

Horne mener at kritikken ikke er overraskende når det kommer fra flere organisasjoner på venstresiden i norsk politikk.

– Jeg er stolt av at Regjeringen har ført en aktiv likestillingspolitikk på flere områder, og gått i bresjen for de kvinner som lever i vold, tvangsekteskap og sosial kontroll, svarer Horne.

Flere midlertidige kvinner

Organisasjonene mener flere av tiltakene regjeringen har gjennomført på arbeidslivsfeltet, er kvinnefiendtlige, særlig muligheten til økt bruk av midlertidige arbeidskontrakter.

– Midlertidige arbeidskontrakter er noe som i mye større grad rammer kvinner og kvinnedominerte bransjer enn mannsdominerte bransjer. Av de store fagorganisasjonene er det dokumentert at bruken av midlertidige kontrakter nå er økende, og at dette i større grad rammer kvinner, sier Lindstad.

Horne på sin side mener at mye av kritikken som kommer fra FOKUS, er feil.

– Bruken av midlertidige ansettelser har ikke gått opp, ifølge en rapport fra Fafo, svarer Horne i en epost til NTB.

Organisasjonene kritiserer også Regjeringen for det de mener er manglende innsats for å forsøke å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner i Norge, samt for å ha redusert foreldrekvoten til fedre og medmødre.

De mener også sammenslåing av likestillings- og diskrimineringsloven har ført til et svakere vern mot kjønnsdiskriminering.

– Rammer voldsutsatte kvinner

Organisasjonene mener Regjeringen heller ikke gjør nok for å beskytte kvinner mot vold, og er særlig bekymret for en lovendring som innebærer at utenlandske kvinner som gifter seg med norske menn, må ha minst 240.000 kroner i egen inntekt for å kunne søke selvsending opphold i Norge.

– Det rammer både kvinner som blir utsatt for vold i ekteskapet og kvinners selvstendige rett til å få opphold i landet og få etablere seg, sier Lindstad.

Horne peker på at Regjeringen har hevet den øvre strafferammen for vold i nære relasjoner fra 6 til 15 år.

– Vi innfører offeromsorgskontor i alle politidistriktene, og bare for i år har vi, sammen med V og KrF, økt bevilgningene til kampen mot vold med en halv milliard kroner gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Da faller kritikken på sin egen urimelighet, sier Horne.

De 22 organisasjonene som har bidratt til rapporten, er Advokatforeningen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, UNIO, Utdanningsforbundet, Norske Kvinners Sanitetsforening, FO, FRI, JURK, Krisesentersekretariatet, Kvinnefronten, Norgesunionen av Soroptimister, Norsk Juristforbund, MiRA Senteret, Norges Kvinne- og Familieforbund, Norsk Kvinnesaksforening, REFORM, SAFO, Zonta Norge og SVs kvinnepolitiske utvalg.