Norge

Politi og luftambulanse brukte to forskjellige radiosamband

DRØBAK (Aftenposten.no): Norsk Luftambulanse har etablert en egen granskingsgruppe for å finne årsaken til helikopterulykken som kostet to liv.

– Vi har seks radioer om bord. Hvis vi kommuniserer på en av disse, kan vi normalt ikke høre hva som blir sagt på en annen, sier flygesjef Erik Normann i Norsk Luftambulanse.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Helikopteret, ambulansen og AMK-sentralen Vestre Viken i Drammen kommuniserte over en radiokanal som politi og brannvesen ikke har. Det skjer kun minutter før ulykken tirsdag, da ambulansen melder i fra til AMK-sentralen at helikopteret er på vei inn over Sollihøgda for å lande.

Ambulansearbeiderne på bakken er opptatt med å hjelpe den skadede sjåføren etter trailervelten ved Sønsterudtunnelen. De deltar derfor ikke i selve arbeidet med å sikre en trygg landing.

Når de to politimennene på bakken så forsøker å advare piloten i helikopteret om høyspentledningene som er like over landingsstedet, bruker de et annet radiosamband enn det luftambulansen kommuniserte over bare noen minutter før.

Nødetatene på bakken blir vitner til at helikopteret treffer høyspentledningene og havarerer. Flyver Bjørn Nergård (52) og anestesilege Anders Rostrup Nakstad (38) omkommer i ulykken.

Les også:

Les også

De nærmeste kollegene måtte rykke ut til ulykken

Seks radioer om bord

Politi, helse og brann i Nordre Buskerud politidistrikt har ennå ikke tatt i bruk det nye, digitale nødnettet. Politipatruljen og brannvesenet på ulykkesstedet brukte derfor en felles radiokanal i deres gamle, analoge sambandssystemer.

Flygesjef Erik Normann i Norsk Luftambulanse bekrefter overfor Aftenposten at en av de seks radioene om bord i ulykkeshelikopteret er en analog radio som har denne kanalen. Teknisk sett kunne mannskapet derfor ha snakket med politi og brannvesen før de prøvde å lande.

– Vi har seks radioer om bord. Hvis vi kommuniserer på én av disse, kan vi normalt ikke høre hva som blir sagt på en annen, sier Normann.

Flyver Bjørn Nergård (52) og anestesilege Anders Rostrup Nakstad (38) omkom i ulykken på Sollihøgda tirsdag.

Helikopteret hadde også en radio for det nye nødnettet. Via en kobling kan denne radioen brukes til å snakke med ambulanser som har det gamle radiosambandet.Det kan derfor ha vært denne radioen som var i bruk før ulykken.

Skal granske ulykken

Norsk Luftambulanse etablerte onsdag en egen, intern granskingsgruppe som skal samarbeide med politiet og havarikommisjonen for å finne årsaken til at det svært erfarne helikoptermannskapet fløy inn i høyspentledningen og styrtet ved Sollihøgda tirsdag formiddag.

– Vi har et bunnløst behov for å forstå hvordan dette kunne skje med våre beste folk, sier flygesjefen.

Medlemmer av granskingsgruppen startet arbeider allerede tirsdag kveld og var med da vraket av ambulansehelikopteret ble løftet opp og transportert bort fra ulykkesstedet på Sollihøgda.

– Gruppen vil blant annet gå gjennom alle lydloggene fra radiosambandet, sier Normann.

Ambulansehelikopteret som styrtet er et Eurocopter EC 135. Denne typen helikopter har ikke noen «svart boks» som registrerer data fra maskinens systemer og opptak av samtalen mellom de tre i mannskapet. Det er av hensyn til vekten på dette forholdsvis lille helikopteret at man ikke har slikt utstyr om bord.

Les også

  1. Disse døde da de var på jobb for å redde liv

  2. Helikopteret var i kontakt med hjelpemannskap på bakken

  3. - Anders smilte fra øre til øre da han fikk jobb i legehelikopteret