Norge

Krever oversikt over feil som skyldes for fulle sykehus

– Det er oppsiktsvekkende at vi ikke vet om pasienter som blir lagt på korridor eller feil avdeling, er mer utsatt for feilbehandling enn andre, sier Kjersti Toppe.

I gjennomsnitt blir 100 pasienter lagt på korridor hver eneste dag på norske sykehus
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I gjennomsnitt ligger 100 pasienter på korridor hver dag i Norge. Noen ganger legges pasienter i en ledig seng på en annen avdeling enn der de burde blitt behandlet.

I seks dager lå Anne Stryken Nygaard på nyreavdeling med lungesykdom, før hun døde. - Vi forsto at hun var urolig og redd, sier barnebarnet Victoria Stryken Eigestad (foran) og datteren Heidi Stryken Eigestad.

Aftenposten skrev mandag om Anne Stryken Nygaard som døde etter seks døgn på en avdeling for andre sykdommer enn hun selv hadde.

Aftenpostens undersøkelser avdekket at det ikke finnes noen oversikt som ser på sammenhengen mellom korridorpasienter, såkalte «interngjestepasienter», og feil på sykehus.

  • Dette skjedde med astmasyke Anne Stryken Nygaard:– Mamma ble sykere og reddere

– Systemet bør endres

Kjersti Toppe, som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, mener man snarest må få på plass et system der man ser eventuelle sammenhenger mellom for fulle sykehus, og eventuelle feil.

Helsepolitisk talsperson for SP mener man må loggføre om trange sykehus fører til pasientskader eller andre avvik.

– Først og fremst må vi finne ut hva som kan være medvirkende årsak til at feil skjer. Systemet bør derfor snarest endres, slik at man unngår interngjestepasienter og korridorpasienter, og at avvik meldes og blir sett i sammenheng med situasjoner med høyt belegg/korridorpasienter/interngjestepasienter, sier Toppe.

Hun har nå sent et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) der hun ber ham svare på hva slags strakstiltak han vil gjøre for å hindre overbelegg.

– Naturlig at avvikene blir rapportert

Toppe mener også at det er naturlig at avvik og uheldige hendelser som skjer hos pasienter lagt på feil avdeling, alltid blir rapportert.

Helsedirektoratet sendte denne uken ut et læringsnotat med eksempler på sykehusfeil som skyldes at pasientene ikke får plass på den avdelingen de hører hjemme.

– Det er ikke tilstrekkelig for å endre på praksisen med interngjestepasienter. Det er tydelig at det å bli lagt inn på "feil" avdeling, utgjør en stor pasientsikkerhetsrisiko, og faren for uheldige hendelser er stor, sier Toppe.

Hvis det er fullt på en avdeling, legges pasienten inn på en annen. Såkalt «interngjestepasient». Helsedirektoratet har sett at pasienter ikke får tilsyn av riktig spesialist.

Ansatte bekymret for nye sykehus

Det planlegges nytt sykehus i Drammen med en beleggsprosent på 90.

Dette bekymrer styrerepresentantene for de ansatte i Helse Sør-Øst. I to saker la de derfor frem en protokolltilførsel om korridorpasienter.

– Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for dem som skal stå for behandlingen. I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider.

Protokolltilførselen ble også lagt ved i saken som handlet om nytt Oslo universitetssykehus.

– Hvorfor kommer dere med denne protokolltilførselen også i forbindelse med de nye sykehusene ved OUS?

– Fordi vi er bekymret over at høy beleggsprosent medføre høy risiko. Vi vil at dette skal legges til grunn for de nye sykehusene, svarer Kirsten Brubakk fra Sykepleieforbundet.

Les også

  1. Splitter nye sykehus med korridorpasienter fra dag én

  2. Helseministeren vil ha «havarikommisjon» når noe går galt på sykehus

Les mer om

  1. Helse
  2. Kjersti Toppe