Ny serie: Mobbet av læreren

15 000 elever blir mobbet av læreren sin.

Elevorganisasjonens Andreas Burud sier lærermobbing dysses ned. FOTO: ÅSMUND HOLIEN MO

Mer enn 15 000 norske elever vil trolig bli mobbet av læreren i løpet av dette skoleåret. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2011.

– Disse sakene dysses ned, sier leder i Elevorganisasjonen Andreas Borud.

FAKSIMILE: A-MAGASINET

Aftenposten og A-magasinet starter fredag en artikkelserie om dette temaet. Til tross for at mange elever blir mobbet av læreren, er lærere som mobber elever fortsatt svært tabubelagt.

Elevorganisasjonen: 24 000 mobbes

Ifølge Elevundersøkelsen er det drøyt 24 000 elever som blir mobbet av medelever. Det er betydelig altså flere som blir mobbet av medelever enn av lærere – men i forhold til oppmerksomheten problemene har fått hittil, er andelen elever som mobbes av lærere er høy.

Det bekymrer lederen i Elevorganisasjonen, Andreas Borud, som mener tilfeller der lærere mobber elever ofte ender opp som ekstra alvorlige saker. Han mener norske elever ikke har god nok rettssikerhet på dette området.

– Norske elever mangler rettssikkerhet, sier Borud.

Les i A-magasinet

– Opplæringsloven inneholder elevenes rettigheter, men loven har aldri blitt prøvd i rettssystemet. Vi har vært opptatte av dette lenge, for i dag oppleves opplæringsloven nærmest som en lov som er til for å brytes. Det kommer aldri sanksjoner – bare løfter om å gjøre det bedre neste gang. Det er ikke nok for de som rammes av dette, mener Borud.

Han mener for mange skoler mangler bevissthet rundt hvordan lovverket er på dette området, og at skoleledelsen i for mange tilfeller mangler vilje og kultur til å gripe inn ved alvorlige tilfeller av mobbing – ikke minst når det er lærere involvert.

I ukens A-magasin kan du blant annet lese om Halvar Ellingsen, som i over to år ble mobbet og trakassert av læreren på barneskolen.