Norge

- Må jukse med diagnoser

Pårørende og berørte etter massakren på Utøya og terror i Oslo er i dyp sorg. Mange orker ikke å gå på jobb. Men sorg gir ikke rett til sykemelding.

Morten Laudal tror mange leger med ham gir pasienter i sorg en annen diagnose slik at de kan få sykemelding. –Vi er mange som hvitvasker diagnoser disse dager slik at mennesker i sorg som ikke makter å arbeide, får en sykemelding, sier han.
  • Ingar Storfjell (foto)

Også foreldre til overlevende barn, og andre som har et forhold til ofrene kan være i dyp sorg og ha vanskeligheter med å møte hverdagen. Juridisk sett har de ikke rett på sykemelding.

— I disse dager vil mange fastleger jukse og skriver at pasientene har en annen diagnose, sier allmennlege Morten Laudal.

Han var Legeforeningens representant i et utvalg som utarbeidet de nye retningslinjene, og han var uenig i at sorg ikke er sykemeldingsgrunn. Laudal beroliger imidlertid pasientene, og sier at ingen lege vil nekte sykemelding i denne situasjonen, men at landets leger derfor må «hvitvaske diagnoser» og skrive at pasienten feiler noe annet enn sorg.

Sorg ikke sykdom

I retningslinjene fra Helsedirektoratet og Nav presiseres det at sorg ikke er sykemeldingsgrunn i seg selv, man at tap og sorg kan føre til sykdom og symptomer.

- Vi vil ikke bry oss om det. Pårørende og andre berørte som kommer til legen i disse dager med problemstillinger knyttet til den nasjonale tragedien og mener å være i behov for sykemelding vil få det, sier Laudal, fullt klar over at han og landets fastleger bryter med retningslinjene fra Nav.

— Beskjeden fra Nav til sønderknuste pårørende er at jobben skal de mestre så lenge de ikke er syke. Dette er riktig i henhold til norsk regelverk, men virkeligheten er ikke slik, påpeker Laudal.

Gråt og trøst

Han mener enhver primærlege vil være forsiktig med å kreve at personer i sorg må jobbe.

Laudal beskriver sorg som en situasjon hvor man sørger i perioder, gråter noen tårer, trøster hverandre, men også hvor man nyter sommerværet, spiser en god middag og ler av noe morsomt.

- På den måten balanseres livet. De som har det slik oppsøker ikke helsetjenesten. De som oppsøker legen gjør det fordi de ikke mestrer hverdagen, og trenger bistand. Det er urimelig å være regelrytter i en slik situasjon.

Psykiatriske diagnoser

Laudal forteller at mange feilaktig vil få en psykiatrisk diagnose.

- På sikt vil vi få en feil statistikk, det vil se ut som det i 2011 var svært mange med psykiatriske problemer, mens det i realiteten var mange i dyp sorg.

Laudal opplyser at det internasjonalt vurderes om sorg skal bli en egen diagnose.

— Legeforeningen forsøkte å få til endringer på dette punktet da veilederen ble lagt frem på nytt, men lykkes ikke i det.

- Kan du komme med et eksempel på en ansatt som burde få sykemelding på grunn av sorg?

— Foreldre til barn på Utøya som trenger støtte og oppfølging, og som opplever at de ikke mestrer jobben, burde få sykemelding. Det er også på grensen å forvente at for eksempel lærere, som må være mentalt til stede på jobben, men som er i sorg må stå foran store klasser. Ikke alle er som statsministeren vår.