Norge

Skjeggestad bru åpnes om snaut to uker

Den nye Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand åpnes 4. juli. Broen i sørgående retning måtte rives etter at den kollapset i februar i fjor.

Statens vegvesen har brukt de gamle tegningene når de har bygget ny Skjeggestad bru.
  • NTB
Spreningen av den gamle skadede Skjeggestad-broen gikk helt problemfritt.

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som står for åpningen mandag 4. juli klokken 12, opplyser Statens vegvesen.

Les også

Bygger ny Skjeggestad bru på samme måten

Til alt hell ble ingen skadet da grunnen rundt ett av brufundamentene skled og det ene bruløpet kollapset 2. februar 2015. Skadene var så omfattende at broen måtte rives.

Anleggsarbeid i nærheten av broen var årsaken til kollapsen, slo Norges vassdrags- og energidirektorat fast – uten å vurdere skyldspørsmålet. En grunneier og en entreprenør som drev med dette arbeidet, hadde status som mistenkte. Saken mot dem ble imidlertid henlagt av politiet på grunn av bevisets stilling.

Arbeidet med den nye broen startet i september i fjor. Den er total 229 meter lang, og det lengste av de seks spennene er 39 meter. Veidekke har stått for byggingen, og kontrakten var verdt drøyt 46 millioner kroner.

For å stabilisere massene som fundamentene til den nye broen står på, er det boret ned til sammen 50 kilometer med kalksementpeler.

Den nye broen er bygget på omtrent samme måten, som den gamle,

En ekspertgruppe ble nedsatt like etter leirraset som felte den gamle broen, konkluderte med at en ny bro kunne bygges på samme måte som den gamle.

Prislapp og tidsbruk var svært avgjørende argumenter for å velge samme type bro. Det passerte rundt 10.000 biler i døgnet over broen, før fundamenete skled ut og broen ble ubrukelig.

Trafikken måtte lenge omdirigeres på mindre veier gjennom distriktet. Men broen som bærer nordgående løp ble etterhvert funnet trygg. Trafikken har derfor gått over den, i begge retninger i hvert sitt kjørefelt i omlag ett år nå.

I store utfatrshelger, har innsnevringen fra to felt til ett ført til en del kø. Dette håper man nå å slippe når den nye broen åpner og man igjen kan gjøre i to felt, både nordgående og sørgående.

Les mer om

  1. Ketil Solvik-Olsen
  2. Statens vegvesen